Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ระยอง

ช่างซ่อมรถ

...ช่างซ่อมรถ หางาน - บริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด ช่างซ่อมรถ หมวด ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม / Share บริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด ช่างซ่อมรถ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษท ซ่อมรถต่างๆ หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .เพศ ชาย.อายุ - ปี.มีประสบการณ์ เรื่องซ่อมรถจะพิจารณาพิเศษ.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี.อาร์.พี.สตีล จำกัด เลขที่ หมู่ที่ สาย ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง -- โทรสาร - ...


ระยอง 23 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (เซลล์ขายคอนกรีต) โรงงานมาบตาพุด1

...เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (เซลล์ขายคอนกรีต) โรงงานมาบตาพุด หางาน - บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (เซลล์ขายคอนกรีต) โรงงานมาบตาพุด หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (เซลล์ขายคอนกรีต) โรงงานมาบตาพุด มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ .เพิ่มยอดขายทั้งจากลูกค้าปัจจุบัน รรหาลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการจะใช้สินค้าบริการของบริษัท .ดำเนินการขายสินค้าบริการ เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการขาย ประมาณการยอดขายในมือติดตามยอดขาย.บริการลูกค้า รับผิดชอบดูแลลูกค้าทั้งก่อน ระหว่าง หลังการขาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะ One Stop Service ในการให้บริการกับลูกค้า อำนวยความสะดวกต่างๆให้กับลูกค้า หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .ปริญญาตรีสาขาการตลาด การจัดการ บริหาร ทุกสาขา.ประสบการณ์การขาย มีทักษะการขาย.ทักษะการสื่อสาร พูดโน้มน้าว.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์.มีทักษะแก้ไขปัญหา.มีความกระตือรือร้น ใจรักบริการ พัฒนาตนเอง ระยอง ...


ระยอง 22 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Assistant Housekeeping)1

...ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Assistant Housekeeping) หางาน - บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Assistant Housekeeping) หมวด โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว Share บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Assistant Housekeeping) มกราคม ระดับเงินเดือน , บาทขึ้นไป .รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงแรมในส่วนพื้นที่สาธารณะ ห้องพักแขกพื้นที่สำนักงาน .กำหนดมาตรฐานความสะอาด ตรวจดูแลทุกพื้นที่ .วางแผนจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานแม่บ้าน.วางกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ .จัดทำรายงาน จัดทำงบประมาณ ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ.วางแผนควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ .ดูแลคัดเลือกบุคลากรจัดฝึกอบรม ประสานงานกับแผนกงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว .เพศ-หญิง อายุ - ปี.สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป การโรงแรมการท่องเที่ยว / คหกรรม (วุฒิต่ำกว่าหากมีประสบการณ์ตรง).ประสบการณ์ทำงาน ปีขึ้นไป ในหัวหน้าส่วนงานแม่บ้าน.มีความรู้ ทักษะการทำความสะอาดห้องพัก งานซักรีด งานสวน ทราบถึงโครงสร้างงานงานแม่บ้านเป็นอย่างดี.มีความสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤ...


ระยอง 21 มกราคม 2562


IT technician-

...IT technician- หางาน - บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) IT technician หมวด Programmer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI Share บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) IT technician มกราคม ระดับเงินเดือน , บาทขึ้นไป -รายงานวางแผนไอทีประจำเดือน-ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมฮาร์ดแวร์ต่างๆแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดร่วมดูแลระบบ network ขององค์กร-ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Wifi ทั้งหมด-ปฏิบัติการติดตั้งซอฟแวร์ เพิ่มอินเตอร์เน็ตตามจุดต่าง ๆ ของโรงแรม-รายงายการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Lan/Wifi ทั้งหมด หมวดงาน Programmer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ปวส. ขึ้นไป (สาขาคอมพิวเตอร์) สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความขยัน อดทน สู้งาน ไม่ละทิ้งหน้าที่.มีความรู้ ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office โปรแกรมสำเร็จรูปการ check out ห้องพัก .มีความคิดสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน.มีความระมัดระวังในการทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ระยอง .ประกันสังคม.ชุดยูนิฟอร์ม.ปรับเงินประจำปี.เงินช่วยเห...


ระยอง 21 มกราคม 2562


พนักงานขับรถ ตู้ เก๋ง ส่วนกลาง เเละประจำตำแหน่ง

...พนักงานขับรถ ตู้ เก๋ง ส่วนกลาง เเละประจำตำแหน่ง หางาน - บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานขับรถ ตู้ , เก๋ง ส่วนกลาง เเละประจำ หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานขับรถ ตู้ , เก๋ง ส่วนกลาง เเละประจำ มกราคม ระดับเงินเดือน รายได้ ,+ ขับรถตู้ , เก๋ง ส่วนกลางเเละประจำ ที่บริษัท BLCP นิคมมาบตาพุด ระยอง หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .ชาย อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย เดือน ตาม.มีใบขับขี่ประเภทที่ พร้อมใช้.สุภาพเรียบร้อย รักงานบริการ สะอาด (ไม่สูบบุหรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ).ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาหน้าที่ ระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ดวงสมร มณีตันโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.-- , สาขาระยอง โทร. --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเชิญกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยองสมัครได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ ...


ระยอง 18 มกราคม 2562


พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาระยอง

...พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาระยอง หางาน - STV Power Group Co.,Ltd. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาระยอง หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share STV Power Group Co.,Ltd. พนักงาน PC ประจำห้าง Big C สาขาระยอง มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง คอยแนะนำสินค้าให้บริการแก่ลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศหญิง / เพศชาย.วุฒิ ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว.สุภาพเรียบร้อย ระยอง พนักงานขายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้าง Big C สาขาระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]ฝ่ายขาย -- ต่อ - สอบถาม STV Power Group Co.,Ltd. / หมู่ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - โทรสาร - ...


ระยอง 17 มกราคม 2562


พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (เพศชาย 1หญิง1)-

...พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (เพศชาย หญิง)- หางาน - บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (เพศชาย /หญิง) หมวด โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ / อื่นๆ Share บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (เพศชาย /หญิง) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง -ตรวจสอบลักษณะภายนอก คุณภาพของผิวเหล็กที่ผ่านกระบวนการเจียผิว รวมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบ-ดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพผิวเหล็ก-รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องบได้รับมอบหมาย-รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพอื่นๆ .เพศชายหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, สามารถใช้เครื่องมือเครื่องวัดได้ ระยอง .ค่าอาหาร.ค่าเดินทาง.ค่าเช่าบ้าน.ค่าเบี้ยขยัน.ประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ประกันชีวิต.ชุดพนักงาน.หอพักพนักงาน ( บาท/เดือน ).ค่ากะ / ค่าโอที สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่ม...


ระยอง 17 มกราคม 2562


Marketing Account Manager Key Account Manager Suv.Marketing Manager P

...Marketing Account Manager Key Account Manager Suv.Marketing Manager P หางาน - บริษัท ปามิรา นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย)จำกัด Marketing Account Manager / Key Account Manager / Suv.Marketing Manager หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท ปามิรา นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย)จำกัด Marketing Account Manager / Key Account Manager / Suv.Marketing Manager มกราคม ระดับเงินเดือน K-K Planning marketing both inside and outside the ASEAN regionPlanning to create a sales teamPlanning to bring the product into the department store such as Lotus, Makro, Big C Planning for advertising in all formsPlanning to recruit agents for productsTake care about the purchase-sale agreement with the trade.Care about payment cycles, including steps and related methodsTake care of customer relations, resolve various problems from customer complaints หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .Male / Female, age - years..Bachelor or Master...


ระยอง 16 มกราคม 2562


ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer)-

...ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer)- หางาน - บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer) หมวด ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ Share บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้) ช่างควบคุมเครื่องเสียง (Sound Engineer) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท -ติดตั้งควบคุมดูแลระบบเสียงภายในห้องสัมมนา จัดเลี้ยงต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป (สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้าสาขางานที่เกี่ยวข้อง) วุฒิต่ำกว่าหากมีประสบการณ์ตรง.ประสบการณ์ด้านการควบคุมดูแลเครื่องเสียง ปีขึ้นไป .บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถแก้ไขปัญหาระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นได้ ระยอง .ประกันสังคม.ชุดยูนิฟอร์ม.ปรับเงินประจำปี.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ.โบนัสประจำปี.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.อาหารฟรี มื้อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]...


ระยอง 16 มกราคม 2562


แม่บ้านโรงงาน นิคมมาบตาพุดเอเซียตะพงบ้านค่าย

...แม่บ้านโรงงาน นิคมมาบตาพุดเอเซียตะพงบ้านค่าย หางาน - บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด แม่บ้านโรงงาน นิคมมาบตาพุด,เอเซีย,ตะพง,บ้านค่าย หมวด แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด / คนงาน/แรงงาน/กรรมกร Share บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด แม่บ้านโรงงาน นิคมมาบตาพุด,เอเซีย,ตะพง,บ้านค่าย มกราคม มาก ระดับเงินเดือน + งานเเม่บ้านโรงงาน ปัด กวาด เช็ดถู ล้างห้องน้ำ เป็นต้น หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาดคนงาน/แรงงาน/กรรมกร .หญิง - ปี สุขภาพเเข็งเเรง พร้อมเริมงาน.มีพาหนะส่วนตัว สามารถ มาทำงานด้วยตนเองได้.ขยัน มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ.อ่านออก เขียนได้ ระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ดวงสมร มณีตันโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.-- , สาขาระยอง โทร. --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเชิญกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยองสมัครได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ ...


ระยอง 16 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 219 หน้า หน้าถัดไป >>