Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ราชบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุนผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

...unting ในโรงงานอุตสาหกรรม.มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office Microsoft Excel (Pivot-table) ได้เป็นอย่างดี.มีความสามารถในการฝึกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี.มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้านำเสนอ กรณีที่มีข้อเสนอแนะในการทำงาน.ต้องปฏิบัติงานที่โรงงาน ( หมู่ที่ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัด...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


โฟร์แมนก่อสร้าง

...สมัคร .เพศชาย.อายุระหว่าง - ปี.จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานที่เกี่ยวข้อง.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งงานโดยตรง ทางบริษัทฯ จะทำการพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


วิศวกรโยธา

... ลักษณะการทำงาน .สามารถเขียนแบบงานก่อสร้างได้ .สามารถถอดแบบประเมินราคาได้ .ดูแลรับผิดชอบ จัดการโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ .สามารถทำงานที่กรุงเทพปริมณฑลได้ สถานที่ทำงาน .งานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน สถานีรถไฟ...


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

...ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) - ปริญญาตรี (บัญชี,การเงิน,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,อื่นๆ).บริษัทจะพิจารณาอัตราเงินเดือนตามความเหมาะสมประสบการณ์ของผู้สมัคร.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งงานโดยตรง ทางบริษัทฯ จะทำการพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


หัวหน้าฝ่ายบุคคล

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.อายุตั้งแต่ - ปี .จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งงานโดยตรง ทางบริษัทฯ จะทำการพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


ช่างเชื่อม

... ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิ.สามารถเชื่อมงานได้ ฝีมือเรียบร้อย.สามารถทำล่วงเวลาได้.มีขยันอดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


ช่างไฟประดับยนต์

...งโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .ไม่จำวุฒิ.อายุ - ปี.มีความรู้เรื่องระบบไฟในรถยนต์.สามารถขับรถมาทำงานเองได้.สามารถทำล่วงเวลาได้.มีความขยันอดทนต่อแรงกดดันได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


ช่างไฮดรอลิค

...ไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม.-ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง).สามารถขับรถยนต์ได้ .สามารถทำล่วงเวลาได้.มีขยันอดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ บ้านโป่ง ราชบุรี

...พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ บ้านโป่ง ราชบุรี ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถยนต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ใบขับขี่ชนิดที่ 2 ขับรถบรรทุก 6 ล้อและบังคับเครน ประจำ จ.ราชบุรี

...พนักงานขับรถยนต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ใบขับขี่ชนิดที่ ขับรถบรรทุก ล้อและบังคับเครน ประจำ จ.ราชบุรี บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ใบขับขี่ชนิดที่ ขับรถบรรทุก ล้อบังคับ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563