Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ราชบุรี

พนักงานบริการวิชาการ (สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ)

...ว์ปีก สัตว์น้ำ.ประสบการณ์งานฟาร์มสัตว์ปีกสัตว์น้ำ อย่างน้อย - ปี พิจารณาเป็นพิเศษ.ขับรถยนต์รถจักรยานยนต์ ได้ พร้อมมีใบขับขี่.สามารถทำงานตจว.ได้.มีทัศนคติที่ดีต่องาน ขยัน อดทน มีวุฒิภาวะ.มนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


ช่างประจำฟาร์ม

... มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน บ/ว ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในฟาร์ม สถานที่ปฏิบัติคือ ฟาร์ม เบิกไพร ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ....


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานควบคุมเครื่องจักร

... ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน - ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรการผลิตในโรงงาน - ปรับแต่งเครื่องจักรบันทึกผลการเดินเครื่อง - ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจกัร - ทำตามคู่มือตามคำแนะนำของหัวหน้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงานที่ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ....


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


สัตวแพทย์

... เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ คุณสมบัติผู้สมัคร .ไม่จำกัดเพศ.อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี สาขา สัตวแพทยศาสตร์.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ปี.สามารถขับรถยนต์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

...ะการทำงาน - สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบสารเสริมรับเข้า - ตรวจอบตัวอย่างรับเข้า - ตรวจสอบวัตถุดิบคงคลัง - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น สี กลิ่น คุณภาพ - ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบตัวอย่างความผิดปกติ - บันทึกข้อมูลสรุปผล - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงานที่ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ....


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าจัดทำเอกสาร

...าร/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิ ปวช ปวส ป.ตรี อายุ - ปี.ใช้งาน Microsoft Office ได้ดี.มนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงาน สื่อสารได้ดี.ละเอียด รอบคอบ ตั้งใจทำงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายผลิต

...ำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน +/วัน ลักษณะการทำงาน ผลิตอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ทันต่อความต้องการของลูกค้า - ปฎิบัติงานที่ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ - ปฎิบัติงานที่ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ....


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


วิศวกร

...มคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา.เพศไม่จำกัด.อายุ -.สามารถขับรถยนต์ได้.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


แม่บ้าน

... อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง. ปีขึ้นไป.ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รักงานบริการ มีความรักในองค์กร.มีมนุษย์สัมพันธุ์ที่ดี มีความเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

... .วุฒิ ปวส ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน.อายุระหว่าง - ปี.มีความรู้ในการจัดทำเอกสารทางการเงินบัญชี.สามารใช้ Microsoft Office,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้.มีไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563