Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ราชบุรี

พนักงานจัดซื้อ

... คุณสมบัติผู้สมัคร .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีมนุษยสัมพันธ์ประสานงานได้ดี.มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง.มีประสบการณ์จัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถขับรถยนต์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


ช่างยนต์

...งาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย .อายุ ปีขึ้นไป.จบปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์.มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


นักวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา

...ู้สมัคร .อายุ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ.วุฒิ ป.ตรี สาขาจุลชีววิทยาม,เคมี,เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถทำ lab เบื้องต้นได้ .สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้.มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานประจำสำนักงาน

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย หญิง.อายุ - ปี.วุฒิป.ตรี การจัดการ บัญชี การตลาด คอมธุรกิจ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์.มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ละเอียด รอบคอบ.มนุษยสัมพันธ์ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


ช่างไฟฟ้า

... คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ - ปี เพศชาบ.วุฒิ ปวส. ,ป.ตรี สาขาไฟฟ้า.มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ,การติดตั้งไฟฟ้า , เครื่องกลไฟฟ้า.มีความรู้เรื่องการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถ (สิบล้อ)

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.อายุระหว่าง - ปี.ไม่จำกัดวุฒิ.สามารถขับรถสิบล้อได้ มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย.ขยัน อดทน ตั้งใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้.สามารถปรับเปลี่ยนงานได้ตามความเหมาะสม จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

...ุ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ.วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย.สามารถขับรถยนต์ได้ .มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน กฏกระทรวงความปลอดภัยต่างๆ .มีความรู้เรื่องการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานแม่บ้าน

... แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ หญิง.อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด.ประสบการณ์ ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน อดทน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


เลขานุการ ด่วน

...อบหมายได้.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ถ้าพักบัานพักที่บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ประสบการณ์ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ .ประสบการณ์ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานสารสนเทศ(ด่วน)

...ศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ .บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถทำงานล่วงเวลา ประจำไซด์งานได้.ประสบการณ์ มีความรู้ด้าน Windows Server / สามารถแก้ไขปัญหาด้าน ซอฟท์แวร์ฮาร์ดแวร์ได้เป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


ราชบุรี 27 มกราคม 2563