Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สตูล

ที่ปรึกษาโครงการเมืองไทยตะกาฟุลประจำสาขา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

...ที่ปรึกษาโครงการเมืองไทยตะกาฟุลประจำสาขา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส หางาน - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,สตูล - ที่ปรึกษาโครงการเมืองไทยตะกาฟุลประจำสาขา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,สตูล ที่ปรึกษาโครงการเมืองไทยตะกาฟุลประจำสาขา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ในรูปแบบตะกาฟุล ทำหน้าที่แนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินในรูปแบบต่างๆเช่น การออมเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ ฯลฯ ทำงานในสำนักงานออกบูทประชาสัมพันธ์โครงการบ้างเป็นครั้งคราว .เพศชาย/หญิง.นับถือศาสนาอิสลาม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).อายุ ปีขึ้นไป.บุคลิคดี ทัศนคติดี มีความคิดสร้างสรรค์.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.การศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา ทุกจังหวัด รายได้สตาร์ท เดือนที่- , บาท ตามโครงสร้างระบบ salary saveing หลังจากเดือนที่ รับรายได้ขั้นต่ำ , มีคอมฯสวัสดิการประกันชีวิต โบนัส รางวัลความขยัน มีการพิจารณาการเลื่อนภายใน ปี ทัศนศึกษาต่างประเทศฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด...


ทุกจังหวัด 03 กุมภาพันธ์ 2559


ผู้บริหารพัฒนาตลาดตะกาฟุล(ทป.พิเศษ) ประจำสาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

...ผู้บริหารพัฒนาตลาดตะกาฟุล(ทป.พิเศษ) ประจำสาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส หางาน - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,สตูล - ผู้บริหารพัฒนาตลาดตะกาฟุล(ทป.พิเศษ) ประจำสาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,สตูล ผู้บริหารพัฒนาตลาดตะกาฟุล(ทป.พิเศษ) ประจำสาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , พัฒนาด้านการขยายตลาดโครงการตะกาฟุล ซึ่งเป็นโครงการออมเงินตามหลักศาสนา เช่น การออมเงินเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ฯลฯ บริหารดูแลบุคลากรที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ทำหน้าที่สร้างพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กร .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป .มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน(จะพิจารณาเป็นพิเศษ).บุคลิกดี มีทัศนคติดี มีความคิดสร้างสรรค์.มีความกล้าหาญ มีความอดทน.การศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา ทุกจังหวัด รายได้สตาร์ท , ตามโครงสร้าง salary saveing หลังจากเดือนที่ ผ่านโปรฯ , มีสวัสดิการประกันชีวิตอุบัติเหตุ รางวัลความขยัน โบนัสประจำเดือน ไตรมาส ปี ทัศนศึกษาต่างประเทศฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่...


ทุกจังหวัด 03 กุมภาพันธ์ 2559


ตัวแทน full Time และ Part Time ประจำหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

...ตัวแทน full Time และ Part Time ประจำหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส หางาน - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,สตูล - ตัวแทน full Time Part Time ประจำหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,สตูล ตัวแทน full Time Part Time ประจำหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง แนะนำโครงการด้านการออม ประกันชีวิตทุกชนิด .ผู้สนใจมีรายได้เพิ่มโดยไม่มีเงินทุน.ชาย/หญิง ปีขึ้นไป.การศึกษา ม. ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ทัศคติดี บุคลิกดี ทุกจังหวัด คอมฯ+รางวัลการแข่งขันต่างๆ+โอกาสในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-- - สอบถาม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่,ปัตตานี,ยะลา,สตูล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต /ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - โทรสาร -- ...


ทุกจังหวัด 03 กุมภาพันธ์ 2559


เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ตรังสตูลพัทลุง)-

...เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ตรังสตูลพัทลุง)- หางาน - บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ตรัง,สตูล,พัทลุง) บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ตรัง,สตูล,พัทลุง) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง + KPI+ค่าเดินทาง - อบรม ให้ความรู้ด้านมือถือ, เทคนิคการขาย ให้พนักงาน PC, Sale ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผิดชอบ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท- ดูแลบริหารจัดการทีมขายในความรับผิดชอบ .เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง - ปี.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิเทศศาสตร์.มีทักษะด้านการนำเสนอ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน.มีประสบการณ์ในด้านงานฝึกอบรมงานขาย อย่างน้อย ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลางได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีรถยนต์ในการเดินทาง ตรัง ...


ตรัง 04 มกราคม 2559


Sale Area ตรังสตูลพัทลุง1

...Sale Area ตรังสตูลพัทลุง หางาน - บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - Sale Area ตรัง,สตูล,พัทลุง บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด Sale Area ตรัง,สตูล,พัทลุง ธันวาคม ระดับเงินเดือน , + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน) . บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทมือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน. บริหารจัดการวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ. สรุปผลการขายปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ. วางแผนกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง ยอดขาย ตามรอบ. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา. สามารถออกพื้นที่ ทำงานนอกเวลาได้ .เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง - ปี.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์การทำงานใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ .มียานพาหนะในการเดินทาง.สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี.มีประสบการณ์ด้านงานขายมือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความกระตือรือร้น.สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ ได้ ตรัง ...


ตรัง 28 ธันวาคม 2558


รับสมัครพนักงานชายขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี้ห้อ LG (HA) ประจำโลตัสสตูล ด่วน

...รับสมัครพนักงานชายขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี้ห้อ LG (HA) ประจำโลตัสสตูล ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับสมัครพนักงานชายขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี้ห้อ LG (HA) ประจำโลตัสสตูล ด่วน บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานชายขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี้ห้อ LG (HA) ประจำโลตัสสตูล ด่วน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน + คอมมิชชั่น แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซัก ฯลฯรายได้ , + คอมมิชชั่น+Incentiveทำงานวันล่ะ ชั่วโมงรวมเวลาพักหยุด วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ) .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน) Major Appliances.- สนใจสมัครงาน คุณแฟ้ม --.- ID Line .- สามารถเข้ามาอบรมงานที่บริษัทในกรุงเทพได้ สตูล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด /-, อาคารฟอ...


สตูล 18 พฤศจิกายน 2558


เจ้าหน้าที่ การตลาด Display (สงขลาตรังสตูลพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาส)ติดต่อ คุณก้อย095-068-0990-

...เจ้าหน้าที่ การตลาด Display (สงขลาตรังสตูลพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาส)ติดต่อ คุณก้อย--- หางาน - บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - เจ้าหน้าที่ การตลาด Display (สงขลา,ตรัง,สตูล,พัทลุง,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) คุณก้อย-- บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เจ้าหน้าที่ การตลาด Display (สงขลา,ตรัง,สตูล,พัทลุง,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) คุณก้อย-- พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น+ค่า+ค่าเดินทาง -วางแผนทำงานจัดการออกแบบทำ Display ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย-จัดกิจกรรม Event ตามสถานที่ต่างๆ-มีประสบการณ์ความรู้ด้านการจัดทำป้ายโฆษณา .เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศิลป์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความรับผิดชอบสูง.มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานด้าน Event + Graphic อย่างน้อย ปี.มียานพาหนะเป็นของตัวเอง.สามารถออกต่างจังหวัดได้ สงขลา ...


สงขลา 18 พฤศจิกายน 2558


เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ตรังสตูลพัทลุง)คุณก้อย095-068-0990-

...เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ตรังสตูลพัทลุง)คุณก้อย--- หางาน - บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ตรัง,สตูล,พัทลุง)คุณก้อย-- บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ตรัง,สตูล,พัทลุง)คุณก้อย-- พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง - อบรมให้ความรู้ด้านมือถือ, เทคนิคการขาย ให้พนักงาน PC, Sale ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท- ดูแลบริหารจัดการทีมขายในความรับผิดชอบ .เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง - ปี.การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา.มีทักษะด้านการนำเสนอ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความคิดรู้จักวางแผนได้ดี.มีรถยนต์ส่วนตัว(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) พัทลุง ...


พัทลุง 18 พฤศจิกายน 2558


เจ้าหน้าที่ การตลาด Display (ตรังสตูลพัทลุงสงขลา)ติดต่อ คุณก้อย 095-068-0990-

...เจ้าหน้าที่ การตลาด Display (ตรังสตูลพัทลุงสงขลา)ติดต่อ คุณก้อย --- หางาน - บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - เจ้าหน้าที่ การตลาด Display (ตรัง,สตูล,พัทลุง,สงขลา) คุณก้อย -- บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด เจ้าหน้าที่ การตลาด Display (ตรัง,สตูล,พัทลุง,สงขลา) คุณก้อย -- พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง + KPI+ค่าเดินทาง -วางแผนทำงานจัดการออกแบบทำ Display ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย-จัดกิจกรรม Event ตามสถานที่ต่างๆ-มีประสบการณ์ความรู้ด้านการจัดทำป้ายโฆษณา .เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขานิเทศน์ศิลป์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความรับผิดชอบสูง.มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานด้าน Event + Graphic อย่างน้อย ปี.มียานพาหนะเป็นของตัวเอง.สามารถออกต่างจังหวัดได้ ตรัง ...


ตรัง 18 พฤศจิกายน 2558


พนักงานขายโทรศัพท์ ZTE ประจำร้าน Twinsun ที่ อ.ละงู จ.สตูล

...พนักงานขายโทรศัพท์ ZTE ประจำร้าน Twinsun ที่ อ.ละงู จ.สตูล หางาน - บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด - พนักงานขาย ZTE ประจำร้าน Twinsun ที่ อ.ละงู จ.สตูล บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด พนักงานขาย ZTE ประจำร้าน Twinsun ที่ อ.ละงู จ.สตูล พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน หน้าที่รับผิดชอบ...


สตูล 18 พฤศจิกายน 2558


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 จาก 11 หน้า หน้าถัดไป >>