Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สระแก้ว

พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับวัฒนาคร จ.สระแก้ว

...พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) โรงชิพไม้สับวัฒนาคร จ.สระแก้ว ...


สระแก้ว


โฟร์แมนสำรวจ (Survey Foreman)

... กล้องระดับ, กล้อง Total Station ได้ดี.มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานเป็นอย่างดี.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สระแก้ว


โฟร์แมนก่อสร้าง (งานโครงสร้างเหล็ก)

...fice ได้ดี.มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่อื่นได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต / สามารถทนรับแรงกดดันได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สระแก้ว


วิศวกรสนาม (Site Engineer)

...ะด้านการสื่อสาร การประสานงานเป็นอย่างดี.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆได้.มีทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการตัดสินใจ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สระแก้ว


พนักงานเขียนแบบ (Draft Man)

...์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซื่อสัตย์ ขยันอดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี.รับการเรียนรู้ เปิดรับแนวความคิดเทคโนโลยีการทำงานใหม่ๆ.สามารถไปประจำโครงการ ต่างจังหวัดได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สระแก้ว


เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

...ว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่อื่นได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถติดตามงานจนเสร็จสิ้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สระแก้ว


วิศวกรโรงงาน ประจำสระแก้ว สือสารจีนได้ มีบ้านพักให้ ติดต่อ k.ฝน

...วิศวกรโรงงาน ประจำสระแก้ว สือสารจีนได้ มีบ้านพักให้ ติดต่อ k.ฝน ...


สระแก้ว


ช่างซ่อม ช่างยนต์

...าย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความตรงต่อเวลา.มีประสบการณ์ในการทำงาน.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่.มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี.มนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัยดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สระแก้ว


ช่างไฟฟ้า

...์ด้านงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น คล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ.มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สระแก้ว


จัดซื้อ

... คุณสมบัติผู้สมัคร .ละเอียด รอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง.สามารถวางแผนงานติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนดได้.สามารถทำงานเป็นทีมได้.อายุ - ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สระแก้ว


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป >>