Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

พนักงาน (พาร์ททาม) ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ถ.เพชรบุรี)

...ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ถ.เพชรบุรี) หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงาน (พาร์ททาม) ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ถ.เพชรบุรี) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงาน (พาร์ททาม) ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ถ.เพชรบุรี) กันยายน ระดับเงินเดือน รายวัน วันละ งานด้านเอกสาร Word,Excel คล่อง งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป (ทุกสาขา).สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมีทักษะในการประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน .- - . น..สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้.พร้อมเริ่มงานทันที พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงาน...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2561


General Worker (พนักงานตัดหญ้า)

...General Worker (พนักงานตัดหญ้า) หางาน - บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด General Worker (พนักงานตัดหญ้า) Share บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด General Worker (พนักงานตัดหญ้า) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ปฎิบัติงานอื่นๆ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .อายุไม่เกิน ปี (เพศชาย).มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.สามารถทำงานอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่จำกัดได้.มีประสบการณ์ในจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สุราษฎร์ธานี . ที่พัก. อาหาร. วันหยุดประจำสัปดาห์ วัน/สัปดาห์. วันลานักขัตฤกษ์ วัน/ปี. วันลากิจ วัน/ ปี. วันลาพักร้อน วัน/ปี สูงสุดถึง วัน. ประกันสังคม. กิจกรรมประจำปี. อบรมประจำปี. กระเช้าเยี่ยมไข้. ตรวจสุขภาพประจำปี. ของขวัญคลอดบุตร*เพื่อความรวมเร็วในการสมัครงานของท่านกรุณาส่ง Resume มาที่ hrcnxelephanthills.com จันทร์ - เสาร์ เวลา . - . น. โทร - ต่อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม profile.php?id=โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยต...


สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2561


General Worker (พนักงานทั่วไป) (จ.สุราษฎร์ธานี)

...General Worker (พนักงานทั่วไป) (จ.สุราษฎร์ธานี) หางาน - บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด General Worker (พนักงานทั่วไป) (จ.สุราษฎร์ธานี) Share บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด General Worker (พนักงานทั่วไป) (จ.สุราษฎร์ธานี) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ปฎิบัติงานอื่นๆ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .อายุไม่เกิน ปี (เพศชาย).มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.สามารถทำงานอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่จำกัดได้.มีประสบการณ์ในจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สุราษฎร์ธานี . ที่พัก. อาหาร. วันหยุดประจำสัปดาห์ วัน/สัปดาห์. วันลานักขัตฤกษ์ วัน/ปี. วันลากิจ วัน/ ปี. วันลาพักร้อน วัน/ปี สูงสุดถึง วัน. ประกันสังคม. กิจกรรมประจำปี. อบรมประจำปี. กระเช้าเยี่ยมไข้. ตรวจสุขภาพประจำปี. ของขวัญคลอดบุตร*เพื่อความรวมเร็วในการสมัครงานของท่านกรุณาส่ง Resume มาที่ hrcnxelephanthills.com จันทร์ - เสาร์ เวลา . - . น. โทร - ต่อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม profile.php?id=โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์...


สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2561


Head of Housekeeper (หัวหน้าแม่บ้าน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)1

...Head of Housekeeper (หัวหน้าแม่บ้าน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี) หางาน - บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด Head of Housekeeper (หัวหน้าแม่บ้าน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี) Share บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด Head of Housekeeper (หัวหน้าแม่บ้าน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ควบคุมดูแลให้พนักงานในแผนกแม่บ้านเป็นไปตามกฎระเบียบแผนก . ให้ความรู้อบรมรายละเอียดงานให้กับพนักงานในแผนก ทำงานเพื่อให้งานทุกอย่างในแผนบรรลุถึงมาตรฐานที่ได้วางไว้ . บริหารจัดการพนักงานในแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ วินัยความประพฤติ . ตรวจพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำ เพื่อดูแลให้งานด้านแม่บ้านเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด . ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา . ประชุมพนักงานภายในแผนกแม่บ้านประจำวันประเมินการทำงานของพนักงาน. ดูแลเรื่องความสะอาดของห้องพักให้พร้อมอยู่เสมอ .เพศชายหญิง ปีขึ้นไป.มีภาวะความความเป็นผู้นำ.เคยมีประสบการณ์หัวหน้าแม่บ้านมาก่อนอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะการจัดการภายในแผนกที่ดี.มีความอดทน ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่จำกัดได้ ...


สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2561


Steward (พนักงานล้างจาน)1

...Steward (พนักงานล้างจาน) หางาน - บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด Steward (พนักงานล้างจาน) Share บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด Steward (พนักงานล้างจาน) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ทำความสะอาดจาน แก้ว อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในครัว. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหัองครัว . นำวัตถุดิบในการทำอาหารไปจัดเรียงไว้ที่ชั้นเก็บของตู้เย็นตามประเภท. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน เรามีคนสอนงานให้. ดูแลภาชนะไม่ให้ชำรุดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ .เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ.มีความขยัน อดทนตรงต่อเวลา พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบ.มีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง.มีอัธยาศัยดีซื่อสัตย์สุจริต.รักความสะอาด.สามาถทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่จำกัดได้.หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สุราษฎร์ธานี - ที่พัก - อาหารกลางวัน - วันหยุดประจำสัปดาห์ วัน/สัปดาห์- วันลานักขัตฤกษ์ วัน/ปี- วันลากิจ วัน/ปี - วันลาพักร้อน วัน/ปี - ประกันสังคม - กิจกรรมประจำปี- อบรมประจำปี - กระเช้าเยี่ยมไข้ - ตรวจสุขภาพประจำปี *เพื่อความรวมเร็วในการสมัครงานของท่านกรุณาส่ง Resume มาที่ hrcnxelephanthills.com จันทร์ - เสาร์ เวลา . - . น. โทร - ต่อ สมัคร Online...


สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2561


Bakery (ผู้ช่วยเบเกอรี่)

...Bakery (ผู้ช่วยเบเกอรี่) หางาน - บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด Bakery (ผู้ช่วยเบเกอรี่) Share บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด Bakery (ผู้ช่วยเบเกอรี่) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ทำเบเกอรี่ต่างๆ ให้กับลูกค้า .เพศหญิงอายุ ปีขึ้นไป.รักความสะอาด.มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่ อย่างน้อย ปี.สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อหน้าที่งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย.มีความละเอียด ประณีต รอบคอบใส่ใจในงานที่ทำ.สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่จำกัดได้.หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สุราษฎร์ธานี - ที่พัก -อาหารกลางวัน- วันหยุดประจำสัปดาห์ วัน/สัปดาห์ - วันลานักขัตฤกษ์ วัน/ปี- วันลากิจ วัน/ปี - วันลาพักร้อน วัน/ปี- ประกันสังคม - กิจกรรมประจำปี- อบรมประจำปี - กระเช้าเยี่ยมไข้- ตรวจสุขภาพประจำปี*เพื่อความรวมเร็วในการสมัครงานของท่านกรุณาส่ง Resume มาที่ hrcnxelephanthills.com จันทร์ - เสาร์ เวลา . - . น. โทร - ต่อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ...


สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สนามมสุภชลาศัย)-

...ริ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สนามมสุภชลาศัย) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สนามมสุภชลาศัย) กันยายน ระดับเงินเดือน ค่าครองชีพ บาท -ประสานงานภายในสำนักงาน, ทำงานด้านเอกสารสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ -บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(สาขานิติศาสตร์,รัฐศาสาสตร์,บริหารรัฐกิจ).สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมีทักษะในการประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์/เวลาทำงาน . น.-. น.. สามารถเริ่มงานได้ทันที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงาน...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาอังกฤษ ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ศรีนครินทร์)-

...ที่ล่ามแปลภาษาอังกฤษ ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ศรีนครินทร์)- หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาอังกฤษ ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ศรีนครินทร์) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาอังกฤษ ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (ศรีนครินทร์) กันยายน ระดับเงินเดือน ค่าคองชีพ บาท -ทำหน้าที่แปลคำพูดภาษาต่างประเทศ บรรยาย ให้แก่ชาวต่างชาติ-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีอัธยศัยดี.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์. มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง. เวลาทำงาน วัน(ชม.) หยุด วัน เวลาขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างกำหนด. สามารถเริ่มงานได้ทันที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงาน...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2561


พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 (สงขลา)-

...นักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค (สงขลา) กันยายน ระดับเงินเดือน - บาท -ขับรถยนต์รับ-ส่งหนังสือทั่วไป-ขับรถนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ ปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง-ดูแลรักษาบำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในภายนอก อย่างสม่ำเสมอ-ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย .**เพศชายเท่านั้น**.อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้.มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง(มีใบรับรองแพทย์).มีใบอนุญาติขับรถ โดยได้รับอนุญาติมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี.มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขับรถยนต์มาก่อน รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลต่างจังหวัดเป็นอย่างดี.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาณความผิดลหุโทษ.ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หยุดอาทิตย์/เวลาทำงาน . น.-. น..สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ สงขลา ประกันสังคม / สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงาน...


สงขลา 16 กันยายน 2561


พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 (จ.สุราษฎร์ธานี)

...พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค (จ.สุราษฎร์ธานี) หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค (จ.สุราษฎร์ธานี) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค (จ.สุราษฎร์ธานี) กันยายน ระดับเงินเดือน - บาท .**เพศชายเท่านั้น**.อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้.มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง(มีใบรับรองแพทย์).มีใบอนุญาติขับรถ โดยได้รับอนุญาติมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี.มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขับรถยนต์มาก่อน รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลต่างจังหวัดเป็นอย่างดี.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาณความผิดลหุโทษ.ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หยุดอาทิตย์/เวลาทำงาน . น.-. น..สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ สุราษฎร์ธานี ประกันสังคม / สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


สุราษฎร์ธานี 16 กันยายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 150 หน้า หน้าถัดไป >>