Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด อยุธยา

โฟร์แมนสำรวจ (Survey Foreman)

...ราการ สำนักงานขอนแก่น เลขที่ หมู่ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ไซต์งานที่ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ไซต์งานที่ โรงแรมกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไซต์งานที่ โรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรี...


สระแก้ว 10 พฤศจิกายน 2566


โฟร์แมนก่อสร้าง (งานโครงสร้างเหล็ก)

...ราการ สำนักงานขอนแก่น เลขที่ หมู่ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ไซต์งานที่ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ไซต์งานที่ โรงแรมกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไซต์งานที่ โรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรี...


สระแก้ว 10 พฤศจิกายน 2566


วิศวกรสนาม (Site Engineer)

...ราการ สำนักงานขอนแก่น เลขที่ หมู่ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ไซต์งานที่ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ไซต์งานที่ โรงแรมกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไซต์งานที่ โรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรี...


สระแก้ว 10 พฤศจิกายน 2566


พนักงานเขียนแบบ (Draft Man)

...ราการ สำนักงานขอนแก่น เลขที่ หมู่ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ไซต์งานที่ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ไซต์งานที่ โรงแรมกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไซต์งานที่ โรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรี...


สระแก้ว 10 พฤศจิกายน 2566


เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

...ราการ สำนักงานขอนแก่น เลขที่ หมู่ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ไซต์งานที่ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ไซต์งานที่ โรงแรมกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ไซต์งานที่ โรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรี...


สระแก้ว 10 พฤศจิกายน 2566


เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาอยุธยา

...เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาอยุธยา เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาอยุธยา สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่...


พระนครศรีอยุธยา 10 พฤศจิกายน 2566


Sale Manager(พูดภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษได้)

... หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด ลักษณะงาน ประเภทธุรกิจ ผลิตออกแบบแม่พิมพ์เกี่ยวกับยานยนต์ ปฏิบัติงาน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี...


พระนครศรีอยุธยา 10 พฤศจิกายน 2566


Quality Engineer

...สามารถ) หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม ลักษณะงาน ประเภทธุรกิจ ผลิตออกแบบแม่พิมพ์เกี่ยวกับยานยนต์ ปฏิบัติงาน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี...


พระนครศรีอยุธยา 10 พฤศจิกายน 2566


ล่ามภาษาจีน

... บาท ถึง , บาท(ตามประสบการณ์ความสามารถ) หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวนักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา ลักษณะงาน ปฏิบัติงาน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี...


พระนครศรีอยุธยา 10 พฤศจิกายน 2566


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay : อยุธยาซิตี้พาร์ค

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay : อยุธยาซิตี้พาร์ค เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ อยุธยาซิตี้พาร์ค สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัค...


พระนครศรีอยุธยา 10 พฤศจิกายน 2566


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป >>