Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด อุดรธานี

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ จ.อุดรธานี (STA-UD)

...หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ จ.อุดรธานี (STA-UD) ตำแหน่ง:หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพจ.อุดรธานี(STA-UD)-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อควบคุมดูแล-ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับข้าระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป-การส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการของลูกค้า-รวมถึงการตรวจติดตามวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาข้อบกพร่องของคุณภาพด้านกายภาพต.หนองนาคำอ.เมืองอุดรธานีจ.อุดรธานีอุดรธานีเงินเดือน1ตามโครงสร้างบริษัทไม่จำกัดเพศอายุ23ปีขึ้นไปปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์(เคมี,เคมี-ชีวะ)โพลิเมอร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพISO9000:2008,ISO14001อย่างน้อย1ปีมีความเป็นผู้นำมีทักษะในการสื่อสารประสานงานวิธีการสมัคร1.ทางInternetผ่านwww.Jobthai.com(Click...


jobthai.com อุดรธานี เมื่อ 20 มีนาคม 2555


หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จ.อุดรธานี (STA-UD)

...หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จ.อุดรธานี (STA-UD) ...


jobthai.com อุดรธานี เมื่อ 20 มีนาคม 2555


หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน จ.อุดรธานี (STA-UD)

...หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน จ.อุดรธานี (STA-UD) ตำแหน่ง:หัวหน้าส่วนบัญชีการเงินจ.อุดรธานี(STA-UD)-วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี-บันทึกข้อมูลทางบัญชี-จัดทำรายงานภาษีเกี่ยวกับสรรพากรศ.วิจัย-ตรวจนับสินค้าคงเหลือณสิ้นเดือนหากต้องการสมัครผ่านE-mailกรุณาระบุตำแหน่งสาขาที่สมัครให้ชัดเจนต.หนองนาคำอ.เมืองอุดรธานีจ.อุดรธานีอุดรธานีเงินเดือน1ตามโครงสร้างบริษัทไม่จำกัดเพศอายุ25ปีขึ้นไปวุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชีมีความรู้ด้านภาษีอากรถ้ามีประสบการด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษวิธีการสมัคร1.ทางInternetผ่านwww.Jobthai.com(Click...


jobthai.com อุดรธานี เมื่อ 20 มีนาคม 2555


หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ จ.อุดรธานี (STA-UD)

...หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ จ.อุดรธานี (STA-UD) ตำแหน่ง:หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์จ.อุดรธานี(STA-UD)วางแผนควบคุมปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนงานของเตาบอยเลอร์ต.หนองนาคำอ.เมืองอุดรธานีจ.อุดรธานีอุดรธานีเงินเดือน3ตามโครงสร้างบริษัทเพศชายอายุ22ปีขึ้นไปวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้องมีใบอนุญาตผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้านในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับตำแหน่งงานนี้สนใจสมัครงานกรุณา:คุณอลงกรณ์โทร:074-344663:alongkon@sritranggroup.comวิธีการสมัคร1.ทางInternetผ่านwww.Jobthai.com(Click...


jobthai.com อุดรธานี เมื่อ 20 มีนาคม 2555


หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ จ.อุดรธานี (STA-UD)

...หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ จ.อุดรธานี (STA-UD) ...


jobthai.com อุดรธานี เมื่อ 20 มีนาคม 2555


หัวหน้าแผนกประเมิน DRC จ.อุดรธานี (STA-UD)

...หัวหน้าแผนกประเมิน DRC จ.อุดรธานี (STA-UD) ตำแหน่ง:หัวหน้าแผนกประเมินDRCจ.อุดรธานี(STA-UD)-กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง(ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)-วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง-ชี้แจงให้คาแนะนำกับผู้ส่งมอบให้เข้าใจสภาพที่แท้จริงของค่าDRCเพื่อช่วยพัฒนาระดับDRCให้เป็นไปตามสภาพจริงมีความเข้าใจตรงกันต.หนองนาคำอ.เมืองอุดรธานีอุดรธานีเงินเดือน1ตามโครงสร้างบริษัทเพศชายอายุ24ปีขึ้นไปปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถปฎิบัติงานต่างได้วิธีการสมัคร1.ทางInternetผ่านwww.Jobthai.com(Click...


jobthai.com อุดรธานี เมื่อ 20 มีนาคม 2555


พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ ปตท อุดรดุษฎี ( จ. อุดรธานี)

...พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ ปตท อุดรดุษฎี ( จ. อุดรธานี) แนะนำหนังสือภายในร้านได้ ดูแลจัดวางจัดระเบียบสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ งานธุรการงานขายเช่นรับชำระเงินตรวจนับสินค้า 4เงินเดือน750011500สวัสดิการสวัสดิการผลประโยชน์ที่เพียบพร้อมสำหรับคุณ ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน+ผู้ป่วยนอก+ทันตกรรม+อุบัติเหตุ+ค่าห้อง) เจ็บป่วยรักษาฟรีบริษัทฯจ่ายให้โดยสามารถใช้ได้กับ โรงพยาบาล300กว่าแห่งทั่วประเทศ ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าพยาบาลในการคลอดบุตร เงินสงเคราะห์ค่าบำรุงการศึกษาบุตร กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์(สมัครตามความประสงค์ของพนักงาน) เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยต่ำ เบี้ยขยัน เงินโบนัสประจำปี ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี รางวัลแห่งการทำงานครบ10ปี20ปี กิจกรรมสันทนาการต่างๆ โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ หมายเหตุ:สิทธิสวัสดิการจะได้รับเมื่อพนักงานผ่านทดลองงาน เงื่อนไขประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตตามกรมธรรม์อายุงาน:1.เพศชญอายุ1830ปี2.วุฒิม.6–ปริญญาตรี3.มีบุคลิกภาพที่ดีรักงานบริการรักการอ่าน4.สามารถทำงานเป็นกะได้ตามเวลาห้างเปิดปิดได้5.สามารถเดินทางไปฝึกงานในสาขาใกล้เคียงได้หมายเหตุ:กำหนดเปิดสาขามีนาคม2555 ปตทอุดรดุษฎี(จ.อุดรธานี)อุดรธานีสมัครออนไลน์ผ่านทางwww.Jobth.com ส่งเรซุเม่มาทาง Email:abookrecruitment@amarin.co.th khomkritp@amarin.co.thบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด:บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด108หมู่2ถ.บางกรวยจงถนอมต.มหาสวัสดิ์อ.บางกรวยนนทบุรี1113...


jobth.com อุดรธานี เมื่อ 19 มีนาคม 2555


พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ ตลาด Lutus ม่วงสามสิบ

...พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ ตลาด Lutus ม่วงสามสิบ แนะนำหนังสือภายในร้านได้ ดูแลจัดวางจัดระเบียบสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ งานธุรการงานขายเช่นรับชำระเงินตรวจนับสินค้า 5เงินเดือน750011500สวัสดิการสวัสดิการผลประโยชน์ที่เพียบพร้อมสำหรับคุณ ประกันสุขภาพพนักงาน (ผู้ป่วยใน+ผู้ป่วยนอก+ทันตกรรม+อุบัติเหตุ+ค่าห้อง) เจ็บป่วยรักษาฟรีบริษัทฯจ่ายให้โดยสามารถใช้ได้กับ โรงพยาบาล300กว่าแห่งทั่วประเทศ ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าพยาบาลในการคลอดบุตร เงินสงเคราะห์ค่าบำรุงการศึกษาบุตร กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์(สมัครตามความประสงค์ของพนักงาน) เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยต่ำ เบี้ยขยัน เงินโบนัสประจำปี ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี รางวัลแห่งการทำงานครบ10ปี20ปี กิจกรรมสันทนาการต่างๆ โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ หมายเหตุ:สิทธิสวัสดิการจะได้รับเมื่อพนักงานผ่านทดลองงาน เงื่อนไขประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตตามกรมธรรม์อายุงาน:1.เพศชญอายุ1830ปี2.วุฒิม.6–ปริญญาตรี3.มีบุคลิกภาพที่ดีรักงานบริการรักการอ่าน4.สามารถทำงานเป็นกะได้ตามเวลาห้างเปิดปิดได้5.สามารถเดินทางไปฝึกงานในสาขาใกล้เคียงได้หมายเหตุ:กำหนดเปิดสาขาสิงหาคม2554ตลาดLutusม่วงสามสิบอุดรธานีสมัครออนไลน์ผ่านทางwww.Jobth.com ส่งเรซุเม่มาทางEmail:abookrecruitment@amarin.co.th บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด:บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด108หมู่2ถ.บางกรวยจงถนอมต.มหาสวัสดิ์อ.บางกรวยนนทบุรี11130:024239999ต่อ60106012Fax:024499568...


jobth.com อุดรธานี เมื่อ 19 มีนาคม 2555


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโซนภาคอีสาน

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโซนภาคอีสาน ตำแหน่ง:ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโซนภาคอีสาน1.บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้2.วางแผนจัดการควบคุมการเพาะปลูกตลอดจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้3.ศึกษาวิเคราะห์ประเมินพร้อมทั้งสังเคราะห์ให้เป็นแนวทางแก้ปัญหาได้4.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี5.ควบคุมการทำงานให้เป็นระบบได้6.สรุปผลการทำงานเดือนปีโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ตำแหน่ง,กาญจนบุรี1ตำแหน่งอุดรธานีเงินเดือน115,000ขึ้นไปจบป.ตรีโทด้านการเกษตรพืชศาสตร์สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้สามารถวางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยางพาราปาล์มน้ำมันเป็นอย่างดีมีใบขับขี่รถยนต์เดินทางต่างได้วิธีการสมัครสมัครงานผ่านทางJobThai.com(Click...


jobthai.com อุดรธานี เมื่อ 19 มีนาคม 2555


หัวหน้าสายพัฒนาการเกษตร

...หัวหน้าสายพัฒนาการเกษตร ตำแหน่ง:หัวหน้าสายพัฒนาการเกษตร1.วางแผนบริหารจัดการเพาะปลูกยางพาราปาล์มน้ำมัน2.ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ประเมิณพร้อมทั้งสังเคราะห์ให้เป็นแนวทางแก้ปัญหา3.บริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรได้เป็นอย่างดี4.กำกับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดไว้5.จัดทำรายงานประจำเดือนปีสกลนคร,นครพนม,กาญจนบุรี4อุดรธานีเงินเดือน6ตามตกลงเพศชายวุฒิปวส.ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า5ปีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้มีความรู้ด้านยางพาราปาล์มน้ำมันเป็นอย่างดีอดทนขยันสามารถบริหารจัดการได้ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่มีความเป็นผู้นำสามารถเดินทางต่างได้สำนักงานใหญ่อยู่ที่อุดรธานีวิธีการสมัครสมัครงานผ่านทางJobThai.com(Click...


jobthai.com อุดรธานี เมื่อ 19 มีนาคม 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 19 จาก 20 หน้า หน้าถัดไป >>