Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการหางาน จังหวัด อุดรธานี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปลูกต้นกระดาษ(ทำงานในภูมิลำเนา)

...เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปลูกต้นกระดาษ(ทำงานในภูมิลำเนา) หางาน-บริษัทดั๊บเบิ้ลเอ(1991)จำกัด(มหาชน)-เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปลูกต้นกระดาษ(ทำงานในภูมิลำเนา)บริษัทดั๊บเบิ้ลเอ(1991)จำกัด(มหาชน)เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปลูกต้นกระดาษ(ทำงานในภูมิลำเนา)02มีนาคม2555หลายระดับเงินเดือนรายได้ประมาณ15,000-30,000-ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษ-ดำเนินการเช่าพื้นที่ปลูกต้นกระดาษในพื้นที่เป้าหมาย-ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษาในเรื่องการปลูกดูแลต้นกระดาษ1.ชาย/หญิง2.อายุไม่เกิน30ปี3.จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป4.เกรดเฉลี่ย2.25ขึ้นไป5.ทุกงานในภูมิลำเนาของตนเอง6.มีพาหนะเช่นรถจัรยานยนต์รถยนต์หนองคายสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมเงินเดือน,คอมมิชชั่น,โบนัสรายเดือน,Notebookฯลฯเปิดรับพนักงานในพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน,ภาคกลาง,ภาคตะวันออกภาคกลางเปิดรับจังหวัดอยุธยา,อ่างทอง,สุพรรณบุรี,สระบุรี,ชัยนาท,ลพบุรี,สิงห์บุรี,กาญจนบุรี,ราชบุรี,เพชรบุรี,นครปฐม,ประจวบคีรีขันธ์,กรุงเทพฯ-ปทุมธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดรับจังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,สุรินทร์,อำนาจเจริญ,ยโสธร,บุรีรัมย์,ร้อยเอ็ด,มุกดาหาร,เลย,นครราชสีมา,ชัยภูมิ,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,สกลนคร,หนองคาย,นครพนมภาคเหนือเปิดรับจังหวัดอุตรดิตถ์,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,แพร่,กำแพงเพชร,อุทัยธานี,นครสวรรค์,ลำปาง,น่าน,ลำพูน,ตาก,เชียงใหม่,พะเยา,เชียงรายภาคตะวันออกเปิดรับจังหวัดจันทบุรี,ปราจีนบุรี,ตราด,สระแก้ว,นครนายก,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยองสมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทดั๊บเบิ้ลเอ(1991)จำกัด(มหาชน)187/3ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา24180085-8352664,085-8352888,085-8354475โทรสาร026591374...


jobthaiweb.com หนองคาย เมื่อ 02 มีนาคม 2555


Marketing / Trader

...Marketing / Trader B.B.A.orBachelorDegreeinCommerceCandidatesmusthaveKnowledgeinecomomics,goodcommandofEnglishandorChinese Knowledgeininternationaltradingexportwillbeanadvantage AbletoworkatPhuket,Suratthani,Krabi,Chumporn, andUdonthani 2เงินเดือนตามตกลง:1.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์2.มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์MicrosoftWord,Excelเป็นอย่างดี3.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย2ปีขึ้นไป4.มีความคิดเชิงวิเคราะห์กระตือรือร้นในการทำงานสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้5.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี6.สามารถทำงานประจำภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีได้7.ทำงานจันทร์วันเสาร์(เวลา08.0017.00)ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีภูเก็ต1.สมัครผ่านเว็บไซต์www.jobth.com 2.ส่งRESUMEมาที่hrd@vonbundit.com 3.สมัครด้วยตนเองที่บริษัทบริษัทวงศ์บัณฑิตจำกัด(VONBUNDITCO.,LTD.):ฝ่ายบุคคล205ถนนโกมารภัจจ์ต.ตลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต83000:0762100312Fax:076237248vonbundit.com:29กุมภาพันธ์2555...


jobth.com ภูเก็ต เมื่อ 01 มีนาคม 2555


FINANCIAL OFFICER (เจ้าหน้าที่การเงิน)

...FINANCIAL OFFICER (เจ้าหน้าที่การเงิน) เช็คความครบถ้วนของเอกสาร,รับวางบิลจ่ายเช็คบันทึกการตัดจ่ายเงิน(AP),บันทึกรายการบัญชี,จัดทำหนังสือรับรองหักภาษีณที่จ่าย,จัดทำINVOICE,ใบเสร็จรับเงิน2เงินเดือนตามตกลง:1.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปบริหารธุกิจสาขาการเงินบัญชี2.มีความรู้ด้านการเงิน3.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมMicrosoftWordExcelได้เป็นอย่างดี4.มีความละเอียดรอบคอบสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้5.มีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ6.สามารถทำงานประจำภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีได้7.ทำงานจันทร์เสาร์(8.0017.00)ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีภูเก็ต1.สมัครผ่านเว็บไซต์www.jobth.com 2.ส่งRESUMEมาที่hrd@vonbundit.com 3.สมัครด้วยตนเองที่บริษัทบริษัทวงศ์บัณฑิตจำกัด(VONBUNDITCO.,LTD.):ฝ่ายบุคคล205ถนนโกมารภัจจ์ต.ตลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต83000:0762100312Fax:076237248vonbundit.com:29กุมภาพันธ์2555...


jobth.com ภูเก็ต เมื่อ 01 มีนาคม 2555


IT SPECIALIST SOFTWARE (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ SOFTWARE)

...IT SPECIALIST SOFTWARE (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ SOFTWARE) ดูแลจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ติดตั้ง ดูแลเซิร์ฟเวอร์ระบบคอมพิวเตอร์2เงินเดือนตามตกลง:1.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์2.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์PLSQLCommand(Oracle)UnixCommandได้เป็นอย่างดี3.มีทักษะการบริหารจัดการSoftwareHardware,การจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดูแลเซิร์ฟเวอร์4.สามารถวางแผนควบคุมระบบงานเครือข่าย5.มีภาวะผู้นำ,ความคิดเชิงวิเคราะห์,กระตือรือร้นในการทำงานสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้6.สามารถทำงานประจำภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีได้7.ทำงานจันทร์เสาร์(8.0017.00)ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีภูเก็ต1.สมัครผ่านเว็บไซต์www.jobth.com 2.ส่งRESUMEมาที่hrd@vonbundit.com 3.สมัครด้วยตนเองที่บริษัทบริษัทวงศ์บัณฑิตจำกัด(VONBUNDITCO.,LTD.):ฝ่ายบุคคล205ถนนโกมารภัจจ์ต.ตลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต83000:0762100312Fax:076237248vonbundit.com:29กุมภาพันธ์2555...


jobth.com ภูเก็ต เมื่อ 01 มีนาคม 2555


Accounting Supervisor (หัวหน้าแผนกบัญชี)

...Accounting Supervisor (หัวหน้าแผนกบัญชี) ติดตามตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านรับ,ลูกหนี้,บัญชีต้นทุน,บัญชีค่าเสื่อมราคาทะเบียนทรัพย์สินเงินเดือนตามตกลง:1.ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชีการเงิน2.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย2ปีขึ้นไป3.มีความสามารถในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoftwordexcelได้เป็นอย่างดี4.มีความรู้ในงานบัญชีได้แก่ตรวจสอบการบัญทึกบัญชีด้านรับบัญชีต้นทุนจัดทำงบการเงินได้อย่างดี5.มีความรู้ด้านภาษี6.สามารถปิดงบบัญชีประจำเดือนควบคุมงานบัญชีทั้งระบบได้7.ทำรายงานต่างๆเสนอผู้บริหารอย่างถูกต้องทันเวลา8.มีความคิดเชิงวิเคราะห์กระตือร้นในการทำงานสามารถปฎิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันได้9.สามารถทำงานประจำภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีได้10.ทำงานจันทร์เสาร์(เวลา08.0017.00)ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีภูเก็ต1.สมัครผ่านเว็บไซต์www.jobth.com 2.ส่งRESUMEมาที่hrd@vonbundit.com 3.สมัครด้วยตนเองที่บริษัทบริษัทวงศ์บัณฑิตจำกัด(VONBUNDITCO.,LTD.):ฝ่ายบุคคล205ถนนโกมารภัจจ์ต.ตลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต83000:0762100312Fax:076237248vonbundit.com:29กุมภาพันธ์2555...


jobth.com ภูเก็ต เมื่อ 01 มีนาคม 2555


QUALITY CONTROLLER

...QUALITY CONTROLLER ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้าลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 2เงินเดือนตามตกลง:1.วุฒิปริญญาตรีคณะวิศวกรรมวิทย์ศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง2.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม3.มีความเป็นผู้นำละเอียดรอบคอบ4.สามารถปฏิบัติงานประจำที่สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพรอุดรธานีได้5.ทำงานจันทร์เสาร์(เวลา08.0017.00)สุราษฎร์ธานีกระบี่ชุมพรอุดรธานีสุราษฎร์ธานี1.สมัครผ่านเว็บไซต์www.jobth.com 2.ส่งRESUMEมาที่hrd@vonbundit.com 3.สมัครด้วยตนเองที่บริษัทบริษัทวงศ์บัณฑิตจำกัด(VONBUNDITCO.,LTD.):ฝ่ายบุคคล205ถนนโกมารภัจจ์ต.ตลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต83000:0762100312Fax:076237248vonbundit.com:29กุมภาพันธ์2555...


jobth.com สุราษฎร์ธานี เมื่อ 01 มีนาคม 2555


Production Supervisor (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)

...Production Supervisor (หัวหน้างานฝ่ายผลิต) ควบคุมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหน้างานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย3เงินเดือนตามตกลง:1.ปวส.สูงกว่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต2.สามารถทำงานเป็นกะได้3.มีความอดทนสามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้4.สามารถทำงานประจำภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานี5.ทำงานจันทร์เสาร์(เวลา08.0017.00)ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีภูเก็ต1.สมัครผ่านเว็บไซต์www.jobth.com 2.ส่งRESUMEมาที่hrd@vonbundit.com 3.สมัครด้วยตนเองที่บริษัทบริษัทวงศ์บัณฑิตจำกัด(VONBUNDITCO.,LTD.):ฝ่ายบุคคล205ถนนโกมารภัจจ์ต.ตลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต83000:0762100312Fax:076237248vonbundit.com:29กุมภาพันธ์2555...


jobth.com ภูเก็ต เมื่อ 01 มีนาคม 2555


Administrator (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

...Administrator (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จัดเก็บเอกสารประวัติลูกจ้าง,จัดทำเอกสารแจ้งเข้าแจ้งออกกับสำนักงานประกันสังคม,จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง2เงินเดือนตามตกลง:1.วุฒิปวส.สูงกว่าทุกสาขา2.มีความรู้ด้านระบบงานPayRollกฏหมายแรงงาน3.มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์MicrosoftWordExcelได้เป็นอย่างดี4.มีความละเอียดรอบคอบสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้5.สามารถทำงานประจำภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีได้6.ทำงานจันทร์เสาร์(เวลา08.0017.00)ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีภูเก็ต1.สมัครผ่านเว็บไซต์www.jobth.com 2.ส่งRESUMEมาที่hrd@vonbundit.com 3.สมัครด้วยตนเองที่บริษัทบริษัทวงศ์บัณฑิตจำกัด(VONBUNDITCO.,LTD.):ฝ่ายบุคคล205ถนนโกมารภัจจ์ต.ตลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต83000:0762100312Fax:076237248vonbundit.com:29กุมภาพันธ์2555...


jobth.com ภูเก็ต เมื่อ 01 มีนาคม 2555


PRODUCTION / FACTORY ENGINEER (วิศวกรโรงงาน)

...PRODUCTION / FACTORY ENGINEER (วิศวกรโรงงาน) มอบหมายงานควบคุมการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหน้างานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย3เงินเดือนตามตกลง:1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์2.มีความรู้ด้านเครื่องกลเครื่องยนต์3.มีประสบการณ์ด้านโรงงานมาพิจารณาเป็นพิเศษ4.มีความคิดเชิงวิเคราะห์สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี5.สามารถทำงานประจำภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพรอุดรธานีได้6.ทำงานจันทร์เสาร์(เวลา08.0017.00)ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีภูเก็ต1.สมัครผ่านเว็บไซต์www.jobth.com 2.ส่งRESUMEมาที่hrd@vonbundit.com 3.สมัครด้วยตนเองที่บริษัทบริษัทวงศ์บัณฑิตจำกัด(VONBUNDITCO.,LTD.):ฝ่ายบุคคล205ถนนโกมารภัจจ์ต.ตลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต83000:0762100312Fax:076237248vonbundit.com:29กุมภาพันธ์2555...


jobth.com ภูเก็ต เมื่อ 01 มีนาคม 2555


ACCOUNTING OFFICER (เจ้าหน้าที่บัญชี)

...ACCOUNTING OFFICER (เจ้าหน้าที่บัญชี) ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี,ใบสั่งซื้อ,บันทึกบัญชีตรวจสอบรายงานภาษีให้ถูกต้องทันเวลาที่กำหนด2เงินเดือนตามตกลง:1.วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี2.มีความรู้ในงานบัญชี,กฏหมายภาษีอากร3.มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์MicrosoftWord,Excelได้เป็นอย่างดี4.มีความคิดเชิงวิเคราะห์,มีความละเอียดรอบคอบสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้5.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย2ปีขึ้นไป6.หากเป็นผู้สมัครจบใหม่จะรับเฉพาะผู้ที่จบตรงสาขานี้เท่านั้น7.สามารถทำงานประจำภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีได้8.ทำงานจันทร์เสาร์(เวลา08.0017.00)ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ชุมพร,อุดรธานีภูเก็ต1.สมัครผ่านเว็บไซต์www.jobth.com 2.ส่งRESUMEมาที่hrd@vonbundit.com 3.สมัครด้วยตนเองที่บริษัทบริษัทวงศ์บัณฑิตจำกัด(VONBUNDITCO.,LTD.):ฝ่ายบุคคล205ถนนโกมารภัจจ์ต.ตลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต83000:0762100312Fax:076237248vonbundit.com:29กุมภาพันธ์2555...


jobth.com ภูเก็ต เมื่อ 01 มีนาคม 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 19 จาก 20 หน้า หน้าถัดไป >>