Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด เชียงใหม่

ตัวแทนประกันชีวิต

...ตัวแทนประกันชีวิต หางาน - เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ตัวแทนประกันชีวิต Share เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ตัวแทนประกันชีวิต กันยายน ระดับเงินเดือน , ให้ข้อมูลวางแผนการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ .ชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.การศึกษาปวส.ขึ้นไป.มีความอดทน กระตือรือร้น มีวินัยในการทำงาน.ชอบเรียนรู้ รักความก้าวหน้า เชียงใหม่ .ผ่านทดลองงานมีเงินเดือนประจำ.มีสวัสดิการประกันกลุ่มจากบริษัท.มีการฝึกอบรมให้ก่อนปฎิบัติงาน.โบนัสปีละ ครั้ง.ได้สัมนาท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน หมู่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่งอ.เมือง จ.เชียงใหม่ - ...


เชียงใหม่ 22 กันยายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย หางาน - เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย Share เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย กันยายน ระดับเงินเดือน , คัดสรรบุคคลากรฝ่ายการตลาด บริหารทีมงาน .ชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป.ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความกระตือรือร้น มีวินัยในการทำงาน เชียงใหม่ .ผ่านทดลองงานมีเงินเดือนประจำ.มีสวัสดิการประกันกลุ่มจากบริษัท.มีการฝึกอบรมให้ก่อนปฎิบัติงาน.โบนัสปีละ ครั้ง.ได้สัมนาท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน หมู่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่งอ.เมือง จ.เชียงใหม่ - ...


เชียงใหม่ 22 กันยายน 2561


ที่ปรึกษาทางการเงิน

...ที่ปรึกษาทางการเงิน หางาน - เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ที่ปรึกษาทางการเงิน Share เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน ที่ปรึกษาทางการเงิน กันยายน ระดับเงินเดือน , ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงินการลงทุน .ชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป.ถ้ามี IC License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เชียงใหม่ .ผ่านทดลองงานมีเงินเดือนประจำ.มีสวัสดิการจากบริษัท.โบนัสปีละ ครั้ง.ได้สัมนาท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน หมู่ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่งอ.เมือง จ.เชียงใหม่ - ...


เชียงใหม่ 22 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ประสานงานพืชไร่ 1

...เจ้าหน้าที่ประสานงานพืชไร่ หางาน - บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานพืชไร่ Share บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานพืชไร่ กันยายน ระดับเงินเดือน .ทำระบบ Global Gap,HACCP, Fair Trade.ควบคุมการใช้สารเคมี ของลูกไร่ พริก,เสาวรสออฟฟิศ เชียงใหม่ / หมู่ ถนนวงแหวนรอบกลาง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ .จบ ปวส.ขึ้นไป.มีความรู้เรื่อง Global Gap,HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MicroSoft Office เช่น Execl,Word ได้.มีความขยัน ,อดทน,กระตือรือร้นในการทำงาน เชียงใหม่ เบี้ยเลี้ยง,เงินพิเศษ สัปดาห์,โบนัส ,จัดเลี้ยงปีใหม่,ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด ซอยรามคำแหง (แม้นเขียน ) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


เชียงใหม่ 20 กันยายน 2561


พนักงานธุรการ ( ประจำสาขาเชียงใหม่ )-

...พนักงานธุรการ ( ประจำสาขาเชียงใหม่ )- หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด พนักงานธุรการ ( ประจำสาขาเชียงใหม่ ) Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด พนักงานธุรการ ( ประจำสาขาเชียงใหม่ ) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ประสานงาน ดูแล เกี่ยวกับงานเอกสารประจำสาขาเชียงใหม่- ติดตาม ประสานงานกับพนักงานขาย ช่างบริการเทคนิค- ประสานงานระหว่างสาขาเชียงใหม่ สำนักงานใหญ่ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย - หญิง อายุ - ปี.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ , รัฐศาสตร์ , บริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ด้านการประสานงาน งานเอกสาร.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงานได้ดี.มีทักษะในการประสานงาน เจรจา สื่อสาร อย่างคล่องแคล่ว.หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ เชียงใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ] - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เ...


เชียงใหม่ 19 กันยายน 2561


General Worker (พนักงานตัดหญ้า)

... บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด General Worker (พนักงานตัดหญ้า) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ปฎิบัติงานอื่นๆ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .อายุไม่เกิน ปี (เพศชาย).มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.สามารถทำงานอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่จำกัดได้.มีประสบการณ์ในจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สุราษฎร์ธานี . ที่พัก. อาหาร. วันหยุดประจำสัปดาห์ วัน/สัปดาห์. วันลานักขัตฤกษ์ วัน/ปี. วันลากิจ วัน/ ปี. วันลาพักร้อน วัน/ปี สูงสุดถึง วัน. ประกันสังคม. กิจกรรมประจำปี. อบรมประจำปี. กระเช้าเยี่ยมไข้. ตรวจสุขภาพประจำปี. ของขวัญคลอดบุตร*เพื่อความรวมเร็วในการสมัครงานของท่านกรุณาส่ง Resume มาที่ hrcnxelephanthills.com จันทร์ - เสาร์ เวลา . - . น. โทร - ต่อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม profile.php?id=โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ บ้านนาบุก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัด...


สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2561


General Worker (พนักงานทั่วไป) (จ.สุราษฎร์ธานี)

... บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด General Worker (พนักงานทั่วไป) (จ.สุราษฎร์ธานี) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ปฎิบัติงานอื่นๆ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .อายุไม่เกิน ปี (เพศชาย).มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.สามารถทำงานอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่จำกัดได้.มีประสบการณ์ในจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สุราษฎร์ธานี . ที่พัก. อาหาร. วันหยุดประจำสัปดาห์ วัน/สัปดาห์. วันลานักขัตฤกษ์ วัน/ปี. วันลากิจ วัน/ ปี. วันลาพักร้อน วัน/ปี สูงสุดถึง วัน. ประกันสังคม. กิจกรรมประจำปี. อบรมประจำปี. กระเช้าเยี่ยมไข้. ตรวจสุขภาพประจำปี. ของขวัญคลอดบุตร*เพื่อความรวมเร็วในการสมัครงานของท่านกรุณาส่ง Resume มาที่ hrcnxelephanthills.com จันทร์ - เสาร์ เวลา . - . น. โทร - ต่อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม profile.php?id=โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ บ้านนาบุก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัด...


สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2561


Head of Housekeeper (หัวหน้าแม่บ้าน) (เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี)1

...ดงานให้กับพนักงานในแผนก ทำงานเพื่อให้งานทุกอย่างในแผนบรรลุถึงมาตรฐานที่ได้วางไว้ . บริหารจัดการพนักงานในแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ วินัยความประพฤติ . ตรวจพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำ เพื่อดูแลให้งานด้านแม่บ้านเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด . ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา . ประชุมพนักงานภายในแผนกแม่บ้านประจำวันประเมินการทำงานของพนักงาน. ดูแลเรื่องความสะอาดของห้องพักให้พร้อมอยู่เสมอ .เพศชายหญิง ปีขึ้นไป.มีภาวะความความเป็นผู้นำ.เคยมีประสบการณ์หัวหน้าแม่บ้านมาก่อนอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะการจัดการภายในแผนกที่ดี.มีความอดทน ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่จำกัดได้ สุราษฎร์ธานี . ที่พัก. อาหาร. วันหยุดประจำสัปดาห์ วัน/สัปดาห์. วันลานักขัตฤกษ์ วัน/ปี. วันลากิจ วัน/ ปี. วันลาพักร้อน วัน/ปี สูงสุดถึง วัน. ประกันสังคม. กิจกรรมประจำปี. อบรมประจำปี. กระเช้าเยี่ยมไข้. ตรวจสุขภาพประจำปี. ของขวัญคลอดบุตร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม profile.php?id=โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ บ้านนาบุก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัด...


สุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2561


ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอนุบาล1

...ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอนุบาล หางาน - บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอนุบาล Share บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอนุบาล กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, บาท ....


เชียงใหม่ 18 กันยายน 2561


ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถม1

...ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถม หางาน - บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถม Share บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถม กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, ....


เชียงใหม่ 18 กันยายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 239 หน้า หน้าถัดไป >>