Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Creative (Event Management)-


Creative (Event Management)- หางาน - บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด Creative (Event Management) Share บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด Creative (Event Management) กันยายน - ระดับเงินเดือน ตามตกลง - มีทักษะในการหา Concept Idea, สร้างสรรค์กิจกรรมนาเสนอ Idea งาน Event,ให้เหมาะสมกับแบรนด์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอรูปแบบงาน , เขียน Script, Run Show ได้- สามารถแนะนำแนวทางในการออกแบบ นำเสนอ ให้คำปรึกษากับทีม Designer เพื่อดาเนินการต่อได้- ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทงานอื่นที่ได้รับมอบหมายสามารถได้ .เพศชาย - หญิง ปี ขึ้นไป.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการโฆษณาสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, MAC, etc..ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย ปี ในวงการ Creative Event.มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับลูกค้าภายในทีมได้เป็นอย่างดี.มีความรู้ด้าน VDO Production, เขียน Script, Run Show ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ค่าพาหนะ- ค่าอาหาร- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม- ค่ารักษาพยาบาลตรวจสุขภาพประจาปี- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ- ค่า Incentive- โบนัสตามผลงานผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ao-aomthub deventuโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถสมัครด้วยตนเอง E-mail ประวัติ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ระบุเงินเดือนที่ต้องการตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)มาที่ bussadeedeventu.com , ulatipngmail.com officedeventu.com , www.deventu.comหมายเหตุ กรุณาศึกษาข้อมูลบริษัท จากเวปไซต์ www.deventu.com www.facebook.com/deventu การเดินทาง ก่อนตัดสินใจส่งใบสมัคร - สอบถาม บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ / ซอยแยกจากหมู่ที่ เดิม (พหลโยธิน ) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร --


กรุงเทพมหานคร