Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี และ พิจิตร


Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี และ พิจิตร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ตำแหน่ง Mall Manager ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำ อุดรธานี พิจิตร ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน หลายอัตรา อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน **ผู้จัดการพื้นที่เช่า Mall Manager** - บริหารภายในศูนย์การค้าฯกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ปฎิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามที่บริษัทกำหนด - การบริหาร Occupancy Rate and Vacancy Rate ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพื้นที่เช่าทั้งหมดลดการเกิดพื้นที่ว่างให้น้อยที่สุด - การบริหารพื้นที่ Promotion กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ - วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย P&L ประจำเดือน - จัดทำ Budget ประจำปี ของทุกแผนกภายในศูนย์การค้าฯให้เกิดความถูกต้อง พร้อมวิเคราะห์ Budget นำเสนอฝ่ายบริหาร - วางแผนริเริ่มแนวทางการปรับปรุงวิธีในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย. **ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง Loss Prevention Department Manager** - ตรวจตราดูแลอาคารทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชำรุด สูญหาย -ประสานงานกับหน่ายงานอื่นๆทั้งภายในภายนอก เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุอันอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินของผู้อยู่สาขา - ดูแลการปฎิบัติงานของ LP sub-contract - ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย , หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป 3.มีประสบการณ์ทางสายงานอย่างน้อย 2 ปี4.สามารถในการวิเคราะห์ การวางแผนงาน คำนวน5.รักงานบริการ ลงรายละเอียดของงานได้6.สามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี7.สอบถามข้อมูล สมัครงาน ติดต่อคุณณัฐชัย T.084-0764878 จังหวัดที่ปฏิบัติงาน อุดรธานี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .ติดต่อสมัครงาน คุณบอย , 084-076-4878 วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม JOB_CFR [email protected]โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-8317300 ต่อ 7659,7936,7627 ]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


อุดรธานี