Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า-


หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า- หางาน - บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า Share บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า กันยายน ระดับเงินเดือน - ควบคุม ดูแลสินค้าเข้า ออกอย่างมีประสิทธิภาพ- เบิก จ่าย สินค้า จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง- ตรวจเช็ค จัดทำสต็อคสินค้าในระบบ- ดูแลระบบงานคลังสินค้าทั้งหมดของบริษัท .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า, ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า, รับ-จ่าย, จัดเก็บ.สามารถขับรถโฟลคลิฟท์ได้.มีความรู้คอมพิวเตอร์ Ms Office.อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ.มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต พร้อมเรียนรู้งานใหม่ ๆ.มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.ไม่มีภาวะตาบอดสี, มีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สมุทรปราการ - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ตรวจสุขภาพประจำปี- ค่าสึกหรอรถยนต์ (เฉพาะพนักงานขาย) / ค่าพาหนะ- ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน (เฉพาะพนักงานขาย)- ค่ามือถือ (เฉพาะพนักงานขาย)- เบี้ยขยัน- เบี้ยขยันพิเศษ- ประกันชีวิตกลุ่ม AIA- เงินรางวัลจูงใจ (ค่าคอมกองกลาง)- ค่าคอมมิชชั่นขาย (เฉพาะพนักงานขาย)- ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน, คลอดบุตร, ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน, งานบวช, งานฌาปนกิจ ฯลฯ- ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม- สัมมนา / ท่องเที่ยวประจำปี- ฝึกอบรมภายใน ภายนอก- สิทธิพักร้อน วัน สูงสุด วัน / ปี- ข้าวกลางวัน (เฉพาะพนักงานโรงงาน)- มีวันหยุดพิเศษ เสาร์ / ปี (เฉพาะพนักงานโรงงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , --, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , , --, -- โทรสาร -, -


สมุทรปราการ