Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานบริหารคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ)-


พนักงานบริหารคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ)- หางาน - บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป พนักงานบริหารคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) Share บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป พนักงานบริหารคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) กันยายน ระดับเงินเดือน - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด- จัดทำบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ป. ขึ้นไป.ประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณาพสินค้าในโรงงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป.สามารถใช้เครื่องมือวัด (Vernier, Caliper, Micrometer) ได้เป็นอย่างดี.มีความรู้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms. Office.มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต.มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ.พร้อมเรียนรู้งานใหม่ ๆ สมุทรปราการ - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ตรวจสุขภาพประจำปี- ค่าสึกหรอรถยนต์ (เฉพาะพนักงานขาย) / ค่าพาหนะ- ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน (เฉพาะพนักงานขาย)- ค่ามือถือ (เฉพาะพนักงานขาย)- เบี้ยขยัน- เบี้ยขยันพิเศษ- ประกันชีวิตกลุ่ม AIA- เงินรางวัลจูงใจ (ค่าคอมกองกลาง)- ค่าคอมมิชชั่นขาย (เฉพาะพนักงานขาย)- ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน, คลอดบุตร, ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน, งานบวช, งานฌาปนกิจ ฯลฯ- ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม- สัมมนา / ท่องเที่ยวประจำปี- ฝึกอบรมภายใน ภายนอก- สิทธิพักร้อน วัน สูงสุด วัน / ปี- ข้าวกลางวัน (เฉพาะพนักงานโรงงาน)- มีวันหยุดพิเศษ เสาร์ / ปี (เฉพาะพนักงานโรงงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , --, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป - ซอย เจริญนคร ถนน เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , , --, -- โทรสาร -, -


สมุทรปราการ