Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ทดสอบซอฟท์แวร์ (Software QA Tester)


เจ้าหน้าที่ทดสอบซอฟท์แวร์ (Software QA Tester) หางาน - บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เจ้าหน้าที่ทดสอบซอฟท์แวร์ (Software QA Tester) Share บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด เจ้าหน้าที่ทดสอบซอฟท์แวร์ (Software QA Tester) ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามนโยบายบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ . ศึกษาข้อกำหนด วิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ test case สำหรับทดสอบจากเอกสาร. ออกแบบ test case test script สำหรับการทดสอบ Web application/ Mobile application ที่ browser สมาร์ทโฟน ที่มีแพลตฟอร์มแตกต่างกัน. ดำเนินการทดสอบตาม test case test script ในแต่ละ environment. คอย monitor tracking defects ของ software ในแต่ละเวอร์ชั่น โดยทำงานร่วมกับทีม developer. สรุปผลการทดสอบ (Test Result) ของระบบ. จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบ (Summary Test Report) ให้ทาง Project team รับทราบ ใช้สำหรับการทดสอบระบบงานรอบใหม่. จัดทำ user manual ของ software ในแต่ละเวอร์ชั่น .วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงาน - ปี ด้าน Software Tester, Software Quality Assurance (QA) Automate tester.มีประสบการณ์ทำงาน Test Case เขียน Test Script.มีความรู้ความเข้าใจลักษณะกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์.มีประสบการณ์ในการเขียนคู่มือ เอกสารอื่นๆ ได้.มีความอดทนสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี.สามารถสื่อสารภายในทีมได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrreadyplanet HRReadyPlanet/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ - ชั้นที่ เลขที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร -- ต่อ


กรุงเทพมหานคร