Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Quality Control Supervisor (ด่วน)


Quality Control Supervisor (ด่วน) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ตำแหน่ง Quality Control Supervisor (ด่วน) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน 1. ประชุม รับนโยบายด้านคุณภาพ รวมถึงร่วมวางแผนการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 2. ประชุม มอบหมายแผนงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ 3. ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษา , แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาตัดสินใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 4. มีความรู้ในเนื้องาน ,มาตรฐานการปฏิบัติงาน , มาตรฐานของคุณภาพของสินค้า / ผลิตภัณฑ์ขององค์กร สามารถอธิบาย ,สื่อความหมาย ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน 5. นำเสนอรายงาน สรุปปัญหา สามารถวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 6. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในองค์กร / หน่วยงานภายนอกองค์กร 7. สามารถให้คำปรึกษา , แนะนำ แก้ปัญหาตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 8. พัฒนาฝึกฝนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทักษะในการทำงานให้มากขึ้น 9. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ควบคุม ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด 10. ตรวจสอบ / อนุมัติเบื้องต้น สำหรับเอกสารใบลา,ใบรับรองเวลา, การทำงานล่วงเวลา, การวางแผนอัตรากำลังคน ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา 11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป2.ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอาหาร 1 ปีขึ้นไป3.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี4.มีความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร5.มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางเคมี จุลินทรีย์ต่างๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. โบนัสประจำปี 2. ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 40,000 บาท 3. เครื่องแบบ ปีละ 3 ชุด 4. ประกันชีวิตทุกตำแหน่ง ปีละ 300,000 บาท 5. ค่าช่วยเหลือเข้ากะกลางคืนวันละ 50 บาท 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. กู้ยืมซื้อบ้าน 8. สหกรณ์ 9. รถรับส่งพนักงาน วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-8317300 ต่อ 7659,7936,7627 ]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


สมุทรสาคร