Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการโชว์รูม Manager Kitchen (สถานที่ทำงาน สุขุมวิท 36)-


ผู้จัดการโชว์รูม Manager Kitchen (สถานที่ทำงาน สุขุมวิท )- หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ผู้จัดการโชว์รูม / Manager Kitchen (สถานที่ทำงาน สุขุมวิท ) Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ผู้จัดการโชว์รูม / Manager Kitchen (สถานที่ทำงาน สุขุมวิท ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - ดูแลบริหาร โชว์รูม ประสานงาน กับฝ่ายขาย ,ฝ่ายแบบ ทีมติดตั้ง ให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้า องค์กร - ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานเชิง Operation ของสาขา ให้ สอดคล้อง ตามกลยุทธ์ แผนการขายที่ผู้บริหารต้องการ วางไว้- พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมชุดครัว ให้เป็นไปอย่าง มี ประสิทธิภาพ- วางแผนบริหารยอดขายในแต่ละเดือนให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ- สามารถประสานงานโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงดูแบบห้องครัว ต่าง ๆ ได้ - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องเรียนรู้งานได้เร็ว มี ความชำนาญในการใช้ซอฟต์แวร์ได้ดี- สามารถออกนอกสถานที่ปฎิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ที่บริษัท ต้องการได้, มีรถยนต์ส่วนตัว- ใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ได้ .เพศชาย,เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.เน้น หากมีประสบการณ์งานชุดครัวเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้อย่่างดี.สามารถทำงานวันเสาร์ได้ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม DPceramicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพม,หานคร -- โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร