Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


IT Supervisor1


IT Supervisor หางาน - บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด IT Supervisor Share บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด IT Supervisor พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .นำเสนอแผนงาน เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศต่อผู้บังคับบัญชา.บริหารจัดกสนเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนงานแผนกองค์กร โดยปิดความเสี่ยงที่อาจทำให้ธุรกิจชะงัก เนื่องจากมีปัญหาระบบ ทั้งNetwork backbone AX System.สนับสนุนการเข้าถึงระบบ AX System ของ User ดูแลเสถียรภาพของระบบ AX System.วางแผนบริหารความปลอดภัยของข้อมูล การเข้าถึงเครือข่ายระบบสำรองข้อมูล.สนับสนุนประสานงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิตภัณฑ์ในงาน Graphic Design การพัฒนาการทำบรรจุภัณฑ์ฉลาก สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ตอบสนองธุรกิจ.ดูแลระบบของบริษัทฯให้ตอบสนองธุรกิจ.บริหารงานบุคคลากร ในแผนกให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ.จัดทำงบประมาณรายปี ส่วนงานไอที ให้มีความคุ้มค่าสูงสุดต่อองค์กร .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ.ประสบการณ์ดูแลระบบ Infrastructure network /ระบบ ERP อย่างน้อย ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrpraguy hrpraguynakornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด เลขที่ - ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร --


กรุงเทพมหานคร