Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Officer) ด่วน-


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Officer) ด่วน- หางาน - บริษัท ไฮเทรด จำกัด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Officer) ด่วน Share บริษัท ไฮเทรด จำกัด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Officer) ด่วน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ประเมิน วิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน แผนงานความปลอดภัยประจำหน่วยงานต่างๆ แผนการประเมินความเสี่ยง-ตรวจสอบความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่การทำงาน-ประเมินวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน-กำหนดมาตรฐานป้องกันขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย-รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายการเกี่ยวกับการประสบอันตราย-อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล แก่พนักงานภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง-รายงานปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข-ดำเนินการตามกฎหมายข้อกำหนดกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย,จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ส่งหน่วยงานราชการ-สอบสวนจัดทำรายงานอุบัติเหตุ .เพศ ชาย/หญิง.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรม.ผ่านการอบรมหลักสูตร จนท.ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ชั่วโมง.มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปีแผนซ้อมอพยพหนีไฟ.มีความอดทนกระตือรือร้นในการทำงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยได้.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โรงงาน / หมู่ ซอยโรงเหล็ก ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร --, - โทรสาร -


กรุงเทพมหานคร