Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ธุรการ 1


เจ้าหน้าที่ธุรการ หางาน - บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ Share บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ประสานงานกับแผนกขนส่ง (การทำงานประจำวัน การจ่ายเบี้ยเลี้ยง กลยุทธ์บริษัทฯ) .บันทึกรายงานประจำวัน .จัดทำรายงานระบบขนส่ง (GPS).จัดทำรายงานประจำวัน .คีย์บันทึกข้อมูลสินค้าเข้า-ออกจากสโตร์ .งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย - หญิง อายุ - ปี ขึ้นไป.จบการศึกษาป.ตรี สาขา บริหารการจัดการ บัญชี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับขนส่ง -โลจิสติกส์.มีความเข้าใจในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น .สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel ได้ .มีมุนษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่องาน นนทบุรี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .ค่าล่วงเวลาในการทำงาน .ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี .ท่องเที่ยวประจำปี .การอบรมสัมมนาเพื่อพัมนาความรู้ .ตรวจสุขภาพประจำปี .งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ .โครงการสวัสดิการอื่นๆ ส่งเสิรมสวัสดิภาพพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี -- โทรสาร --


นนทบุรี