Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายด้านคดี1


ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายด้านคดี หางาน - บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายด้านคดี Share บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายด้านคดี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - . ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของส่วนงานทนายความ, เสมียนทนายความ. ติดตามผลดำเนินการในแต่ละคดีจนเสร็จ. ให้คำปรึกษางานด้านคดีความต่างๆ. ควบคุมการกำหนดเดินทางไปศาลเพื่อฟ้องคดี นำหมาย ตามผลหมาย สืบพยานคัดคำพิพากษา คัดคดีถึงที่สุด ออกคำบังคับนำคำบังคับ ขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี รับเอกสารคืน. ร่วมวางแผนการบริหารงาน รายงานสรุปแผนงานกับผู้บริหาร .เพศชาย หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ทางด้านเช่าซื้อของสถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีภาวะผู้นำ ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ ห้อง ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ - โทรสาร


กรุงเทพมหานคร