Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานธุรการโครงการ ประจำโครงการรามอินทรา (กีบหมู)1


พนักงานธุรการโครงการ ประจำโครงการรามอินทรา (กีบหมู) หางาน - บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานธุรการโครงการ ประจำโครงการรามอินทรา (กีบหมู) Share บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานธุรการโครงการ ประจำโครงการรามอินทรา (กีบหมู) ธันวาคม ระดับเงินเดือน , - , . อธิบายเงื่อนไขการเช่า ราคาค่าเช่า แนะนำห้องเช่าด้วยวาจาที่สุภาพ นุ่มนวล. รับจองห้องพัก ออกใบเสร็จรับเงิน นัดวันทำสัญญา. ทำสัญญาเช่าลูกค้ารายใหม่ ออกใบเสร็จรับเงินประกันค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า แจ้งระเบียบการพักอาศัย รวมทั้งดูแลสัญญาต่อสัญญาทุกๆ เดือน. บันทึกประวัติลูกค้าใหม่ในโปรแกรมจัดเก็บเงินห้องเช่า. ส่งมอบกุญแจห้องพัก รับแจ้งซ่อมห้องลูกค้าใหม่ลงนามในบันทึกรายการทรัพย์สินในห้องพัก. จ่ายงานช่างเพื่อติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ถอดมิเตอร์น้ำประปา ตามคำสั่งผู้จัดการ. รับแจ้งเหตุ แจ้งซ่อม แก้ไขข้อร้องเรียน ให้ข้อมูลเบื้องต้นรายงานให้ผู้จัดการทราบ. ตรวจสอบการจดบันทึกหน่วยน้ำประปามิเตอร์ประธานทุกวัน รายงานให้ผู้จัดการทราบ. จ่ายงานจดมาตรย่อยน้ำประปา รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมบันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน. บันทึกค่าน้ำประปา ค่ารักษาอุปกรณ์ ค่าขยะค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโปรแกรมจัดเก็บเงิน. พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ตรวจทานใบแจ้งหนี้ ส่งใบแจ้งหนี้ให้แม่บ้าน รปภ. เพื่อนำส่งตามห้องลูกบ้าน. รับชำระค่าเช่า ค่าน้ำประปา ค่ารักษาอุปกรณ์ค่าขยะค่าใช้จ่ายอื่นๆ. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ตรวจทานก่อนลงชื่อผู้รับเงินส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า. ปิดยอดชำระเงินประจำวัน พิมพ์รายงานปะหน้าส่งมอบให้ผู้จัดการก่อนเลิกงาน. รายงานลูกหนี้รายตัว สรุปหนี้ค้างประจำเดือนส่งรายงานให้ผู้จัดการทราบ. จัดตารางนัดซ่อมงานช่างประสานงานผู้เกี่ยวข้อง. ตรวจนับสต็อคของใช้ประจำสำนักงาน ของใช้งานบริการงานช่าง รวมทั้งทำใบเบิกให้ผู้จัดการลงนาม. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี .ระดับการศึกษา ม. -ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดยเฉพาะ Microsoft Excel.มีวินัยในการทำงาน.มีความโปร่งใสในการทำงาน.มีจิตสำนึกในการบริการ.มีมนุษยสัมพันธ์.ชอบทำงานเป็นทีม กรุงเทพมหานคร โบนัส ตามผลประกอบการกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันลากิจ วัน/ปีวันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปีวันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำปีละ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอยนวมินทร์ ถนนนวมินทร์แขวงคันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร -, ,


กรุงเทพมหานคร