Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตหนองจอก


เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตหนองจอก บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำเขตหนองจอก ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 0 ลักษณะการทำงาน ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 5-6 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าผิดนัดชำระ ตามที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อ ทุกสัญญาที่ได้รับมอบหมาย ลงรายละเอียดผลการติดตามงานการลงพื้นที่ติดตาม เพื่อให้เกิดผลนัดชำระ รับคืนทรัพย์สิน แล้วบันทึกรายงานลงในระบบการติดตามด้วยความถูกต้องเป็นจริง ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองกับลูกค้าผู้ผิดนัดชำระ ให้ชำระ เจรจาต่อรองเพื่อขอรับทรัพย์สินคืน ปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ ปี 2558 หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สิน 1-2 ปี2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป เพศชาย3.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีรถกระบะเป็นของตัวเอง4.มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี5.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6.มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน7.มีความซื่อสัตย์ สุจริตสูง มีทัศนะคติที่ดี รักษาความลับของลูกค้า 8.มีไหวพริบมีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้9.มีความอดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีวินัย ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ 2558 อย่างเคร่งครัด เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน หนองจอก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม *ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนามมอเตอร์ไซ 1 อัตรา *รายละเอียดงานเป็นงานเจรจาติดตามทวงถามหนี้ค่างวด/รับทรัพย์สิน (พื้นที่ปฏิบัติงานเขตหนองจอก) *พนักงานจ้างเหมา หมายถึง พนักงานภาคสนาม ที่มีการรับค้าจ้างเป็น ค่าคอมมิชชั่น โดยไม่มีเงินเดือน จะได้จากการจัดเก็บเป็นรายเคส *สวัสดิการ -ค่าคอมมิชชั่น -ยูนิฟอร์ม -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม tpsrrk hr.tps.5โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [063-2720259]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร