Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ธุรการประจำสำนักงาน (Administrative Officer)1


ธุรการประจำสำนักงาน (Administrative Officer) หางาน - บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด ธุรการประจำสำนักงาน (Administrative Officer) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / เลขานุการ Share บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด ธุรการประจำสำนักงาน (Administrative Officer) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ประสานงาน ทำเอกสารต่างๆของงานการตลาดงานขาย งานทั่วไปๆภายในออฟฟิศที่ได้รับมอบหมาย. พูดคุย ต่อรอง ประสานงาน กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ บางรายที่ได้รับมอบหมาย. ทำเอกสารการขายที่ได้รับมอบหมายได้ เช่น ใบเสนอราคา เอกสารประกอบการขาย ใบสรุปยอดขายในแต่ละโครงการ. ทำเอกสารงานการตลาดที่ได้รับมอบหมายได้ เช่น ใบสรุปยอดขายในแต่ละแบรนด์ ใบสรุปยอดต่างๆเพื่อส่งแผนกบัญชีการเงิน ใบราคาทั่วไป. ทำงานการตลาดออนไลน์ เช่น อัพข้อมูลสินค้าโปรโมชั่นขึ้นออนไลน์ . ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์พร้อมจัดระเบียบความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ .มีใจรักงานบริการ การขายการตลาด.มีความรับผิดชอบสูง.ให้เกียรติในอาชีพงานที่ตัวเองทำอยู่.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง.มีสติดีภายใต้สถานการณ์การทำงาน.มีเป้าหมายในหน้าที่การงาน.ตั้งใจทำงาน รักความก้าวหน้า .รักการเรียนรู้พัฒนาทักษะในทุกๆวัน.มีความต้องการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไป บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . มีวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน. มีภาวะผู้นำ (แม้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระดับหัวหน้างานมาก่อน). มีทักษะการรับฟังผู้อื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล. กล้าแสดงออกทางความเห็นในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ก้าวร้าว. กล้าแสดงความเห็นในที่ประชุม จากมุมมองภายในงานที่ตัวเองทำอยู่. มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองผู้อื่น. มีความคิดสร้างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบดี. ผู้สมัครที่มีวุฒิภาวะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ. ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดศาสนา. สามารถเดินทางมาที่ทำงานได้สะดวกโดยขนส่งสาธารณะพาหนะส่วนตัว. เข้าใจภาพรวมบริบทของงานการตลาดการขาย. เข้าใจจุดประสงค์เป้าหมายของงานการตลาดการขาย. เข้าใจรายละเอียดงานต่างๆได้ดี พร้อมซักถามเมื่อไม่รู้สงสัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดงานได้ดี. มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายได้. ในกรณีเคยผ่านงานฝ่ายการตลาดการขายมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ. สามารถพิมพ์ดีดไทยได้เร็วไม่น้อยกว่า คำ/นาที (ต้องทำแบบทดสอบเมื่อมาสัมภาษณ์). สามารถพิมพ์รายงานภาษาไทยได้. มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น สามารถเรียนรู้ได้. ถ้าสามารถร่างตอบอีเมลล์ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ. ใช้ Windows ได้ดี พร้อมเรียนรู้พัฒนา. ใช้ Microsoft Office


กรุงเทพมหานคร