Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Product Marketing ManagerRHVAC


Product Marketing ManagerRHVAC บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด ตำแหน่ง Product Marketing Manager,RHVAC ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน 1.ประสานงานกับSupplier เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์หาแนวทางการแก้ไข 2.ประสานงานจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มยอดขาย 4.ประสานงานกับทีมกราฟฟิก จัดทำสื่อข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก 5.วางแผนการตลาดระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งวางกลยุทธ์ตลาด ส่งเสริมขายขาย การประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน 6.ดึงยอดขายวิเคราะห์ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ ตามประเภท แบรนด์ ช่องทาง เพื่อวางแผนการตลาด 7.มีความรู้ ความเข้าใจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามหลัก 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) 8.ประสานงานกับฝ่ายขาย End User เพื่อพลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด 9.ศึกษาวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 30-45 ปี2.มีประสบการณ์ด้านRHVAC Refrigeration 3-5ปี3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องทำความเย็นปรับอากาศ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.ใช้โปรแกรมMicrosoft Office ได้ในระดับดี5.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร/เขียน/อ่าน ในระดับดี6.มีทักษะความคิดCreate campaignการตลาด โปรโมชั่นที่น่าสนใจ7.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินผลยอดขายผลิตภัณฑ์ สามารถนำมาปรับกลยุทธ์การตลาดได้8.มีความละเอียดรอบคอบ ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ชุดฟอร์มพนักงาน ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ค่าน้ำมันรถ (ตำแหน่งที่ต้องใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์) โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การฝึกอบรมพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช ลาคลอด งานศพ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม hrsangchai HRSangchaigroup/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-6282600 ต่อ 250 ]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร