Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Programer (วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์)-


Programer (วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์)- หางาน - บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด Programer (วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์) หมวด วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ / วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ Share บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด Programer (วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - - พัฒนา Software ของทางบริษัท (เน้นหนักด้าน IOT)- แก้ไข Support งาน Software ให้กับทีมงาน ลูกค้า- สอนการใช้งานโปรแกรมของทางบริษัทให้กับลูกค้า- งานอื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ . มีประสบการณ์อย่างน้อย - ปีในสายงานตรง.หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าระบบ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจวัด/ควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถปฎิบัติงานล่วงเวลาเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้.มีใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามีรถส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).มีความขยันอดทนในการทำงานได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.ไม่มีโรคร้ายแรงโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงาน.ไม่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม- มีการปรับเงินเดือน - มีเงินสะสม- โบนัส - ประกันสุขภาพ- ประกันอุบัติเหตุ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก - ค่าเดินทาง (หากมีการเดินทางออกต่างจังหวัด) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TechnicalTeamThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ --,- - สอบถาม บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ /- ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สาขาเชียงใหม่ เลขที่ /- หมู่ที่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ -- โทรสาร --


กรุงเทพมหานคร