Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการโรงงาน


ผู้จัดการโรงงาน บริษัท หัวหิน อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1.ควบคุมดูแลจัดการเกี่ยวกับในส่วนของโรงงาน 2. ดูแลกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแผนงานที่กำหนดไว้ 3. จัดการผลิตตามใบออเดอร์ ให้เป็นไปแผนงานที่กำหนดไว้ 4. ตรวจสอบผลผลิตของเสียประจำวัน 5. ควบคุมคุณภาพของสินค้าควบคุมของเสียจากการผลิต 6. ลดความผิดพลาดจากการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย I นโยบายของบริษัทที่วางไว้ 7. ควบคุมวางแผนการผลิตเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 8. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 9. กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 10. รับผิดชอบบริหารจัดการควบคุมดูแลวัตถุดิบในการผลิต(RM)สินค้าคงคลัง(FG) ในส่วนคลังวัสดุสิ้นเปลือง(Engineer Stock)ให้ถูกต้องแม่นยำ 11. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กระชับ โดยคำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัยเป็นสำคัญ 12. รับผิดชอบวางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มกำไรลดค่าใช้จ่าย เช่น ลดเวลา วัสดุ ค่าไฟ เป็นต้น 13. ควบคุมต้นทุนของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงานให้สอดคล้องกับยอดขายของบริษัทในแต่ละเดือน 15. จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 16. พัฒนาทักษะของหน่วยงานแต่ละคนให้มีทักษะที่ดีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 17. รับผิดชอบฝึกอบรมพนักงานตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 18. กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนรับผิดชอบ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 19. ดำเนินงานด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย/หญิง2.วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป3.มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป4.อายุ 35 ปีขึ้นไป5.มีประสบการณ์ด้านอาหารพิจารณาพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม -เงินเดือนตามข้อตกลง -วันหยุด ตามนักขัตฤกษ์ - ประกันสังคม ประกันกลุ่ม วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม huahin00002โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [061-9164782]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


สมุทรสาคร