Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Corporate Secretary


Corporate Secretary บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Corporate Secretary ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 5 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน ความรับผิดชอบ 1 กำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่สำคัญของบริษัท (คณะกรรมการบริษัท-Board of Director, คณะกรรมการบริหาร-Executive Board คณะกรรมการ Executive Committee) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อบังคับหลักเกณฑ์หน่วยงาน กำกับ กฎหมาย 2 ส่งเสริมผลักดันให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางปฏิบัติงาน 3 บริหารจัดการความเสี่ยงภายในขอบเขตงานที่ดูแลรับผิดชอบ 4 รับตรวจเช็คเอกสารพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการนำเสนอวาระการประชุมอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ 5 จัดทำวาระ, เอกสารการประชุม คุณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด ประสานงานติดตามนโยบายที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย หมวดงาน เลขานุการประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ 25 - 45 ปี2.การศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท3.หากมีประสบการณ์งานด้านเลขานุการ, เลขานุการบริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ4.มีความรู้ด้านงานเลขานุการบริษัท เช่น จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ, การดูแลเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นต้น เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางรัก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. เงินเดือนประจำ 2. โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ) 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันชีวิต (ตามระดับตำแหน่งงาน) 5. ค่ารักษาพยาบาล (OPD/IPD) 6. ค่าทำฟันเหมาจ่ายปีละ 5,000.- บาท 7. ประกันสังคม 8. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 9. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน, คู่สมรส, บุตร, บิดา-มารดา) 10. เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 11. ค่าเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 12. สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน 13. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-6311311 ต่อ 9468,5304]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร