Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้เชี่ยวชาญผู้จัดการแผนกผู้จัดการฝ่าย วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บก


ผู้เชี่ยวชาญผู้จัดการแผนกผู้จัดการฝ่าย วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บก บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้จัดการแผนก/ผู้จัดการฝ่าย วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์บก ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร ลักษณะการทำงาน 1.วางแผนทดลองตามนโยบายทิศทางของบริษัท อนุมัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ 2.วางแผนปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.วางแผนงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการทดลองวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ หมวดงาน อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาหารสัตว์ ทีเกียวข้อง2.หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ3.ประสบการณ์ด้านการออกสูตรวิจัยพัฒนาอาหารสัตว์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุ 35 ปีขึ้นไป4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 90012008 ,GMP5.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเชิงวิชาการ6.ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาธุรกิจ7.จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1.เครื่องแบบพนักงาน (เสื้อฟอร์ม) 5 ตัว 2.ประกันการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน 3.ประกันสังคม 4.หอพัก 5.ห้องสมุด 6.ห้องฟิสเนตออกกำลังกาย 7.การปรับค่าจ้างประจำปี(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี) 8.โบนัสตามผลประกอบการ(ต้องเริ่มงานก่อนวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี) 9.อื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม @qsr621nโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [099-1069111, 034-886148-56 Ext. 1062-1063 ]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


สมุทรสาคร