Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Department Division Manager Human Resource Management (HRM)


Department Division Manager Human Resource Management (HRM) บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด ตำแหน่ง Department / Division Manager Human Resource Management (HRM) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน สร้างร่วมสร้างปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้ร่วมงานทีมี Competency สูงมาร่วมงานกับอค์กร ภายในข้อกำหนด คุณภาพ ต้นทุนการส่งมอบร่วมถึง S,M,E,S,E ตามกลยุทธ์ นโยบายขององค์กรทั้งในระยะสั้นระยะยาว สรรหาบุคคลากรผู้ร่วมงานเพื่อให้เป็นข้อกำหนดขององค์กร ร่วมสร้างจัดทำกระบวนการในการสรรหาให้เป็น Electronic ร่วมกับฝ่าย Information Communication Technology (ICT) สร้างร่วมสร้างพนักงานทีมีศักยภาพสูง ( Talent ) กับ ผู้จัดการผู้บริหารในหน่ายงานต่างๆ ร่วมวางแผนงาน แผนงบประมาณ แผนพัฒนาองค์กร แผนอัตรากำลงคน ( Organizing & Staffing ) แผนงบประมาณแผนการปฏิบัติงาน นำพา ควบคุม ตรวจสอบ รายงานผล อย่างต่อเนื่อง ต้องเข้าใจติดตามสถานการณ์องค์กร เพื่อให้สามารถวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องความต้องการขององค์กรได้ ต้องติดตามระบบการบริหารงานใหม่ ที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบุคคล/ฝึกอบรม/Training คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สำเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาด้าน HR ระบบสารสนเทศ ICT สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง2.ไม่จำกัดเพศ3.ปฏิบัติงานในสายงานการบริหารทรัพยามนุษย์ 10 ปีขึ้นไป4.เป็นผู้บริหารพัฒนาทีมงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป5.ความรู้ด้านการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร6.การวางแผนงานการบริหารกำลังคน7.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 90012015 ,GMP8.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel Power point Internet Outlook จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - สวัสดิการหอพักฟรีพร้อม WiFi - อาหารฟรี 3 มื้อ(ระดับพนักงาน-ผู้จัดการส่วนงาน) - ชุดฟอร์มฟรี 6 ชุด/ปี - สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ - ทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี - งานเลี้ยงปีใหม่ - ฝึกอบรมพัฒนา - ศึกษาดูงานทั้งในต่างประเทศ - ประกันอุบัติเหตุเสียชีวิตทุพพลภาพขณะปฏิบัติงาน - เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปต่างประเทศ - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด - ห้องสันทนาการ - ห้อง Fitness - อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด ฯลฯ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [099-1069111, 034-886148-56 Ext. 1062-1063 ]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล 099-106-9111 (034) 886148


สมุทรสาคร