Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Steward (พนักงานล้างจาน)


Steward (พนักงานล้างจาน) บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด (โรงแรมนูโว ซิตี) ตำแหน่ง Steward (พนักงานล้างจาน) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน *** ลักษณะการทำงาน ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงาน ให้ความรู้พนักงานในการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการให้บริการอาหารให้สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมนำมาใช้บริการลูกค้าตาม Outlet ต่างๆ ของโรงแรม งานเอกสารในแผนก หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีความรู้เกี่ยวกับภาชนะต่างๆ ที่ใช้ใส่อาหาร2.รู้วิธีการทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสถานที่ต่างๆ ในบริเวณครัว 3.มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีต่างๆ เบื้องต้น ที่ใช้ทำความสะอาดบริเวณอุปกรณ์ต่างๆ ในครัว4.สามารถควบคุมดูแล สต๊อก การเบิกจ่ายอุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในครัว5.สามารถดูแล ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้6.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี 7.มีประสบการณ์8.บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ9.ความอดทน อดกลั้นในการปฏิบัติงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ชุดนูยิฟอร์ม 2. ประกันสังคม 3. อาหารพนักงาน 4. วันหยุดประจำปี 5. งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน 6. เลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน 7. เงินกู้บริษัทฯสำหรับพนักงาน 8. สิทธิทางกฎหมายต่างๆที่พนักงานควรจะได้ 9. เซอร์วิสชาร์ช วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-2827500 ต่อ 125, 128,141 ติดต่อ คุณไลลา, คุณเกวลิน,คุณซอลีฮะห์ (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง โรงแรมนูโวซิตี( Nouvo City Hotel ) เลขที่ 2 ซ.สามเสน 2 ถ.สามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


กรุงเทพมหานคร