Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการสถานีน้ำมัน ESSO ประจำจังหวัดต่างๆ (ยกเว้นภาคใต้)


ผู้จัดการสถานีน้ำมัน ESSO ประจำจังหวัดต่างๆ (ยกเว้นภาคใต้) บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการสถานีน้ำมัน ESSO ประจำจังหวัดต่างๆ (ยกเว้นภาคใต้) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน จำนวนมาก อัตรา ระดับเงินเดือน 19,000 - 25,000 ลักษณะการทำงาน - ดูแลการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น ยอดขายน้ำมันใส ยอดขายสินค้าอื่น ๆ - การหารายได้จากพื้นที่เช่า การรักษาเพิ่มลูกค้า เป็นต้น - ดูแลภาพลักษณ์การบริการให้ด้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปฏิบัติตามขันตอน - ดูแลรักษาทรัพย์สินของสถานีบริการให้คงอยู่อยู๋สภาพพร้อมใช้งานอยู่สเมอ เช่น เงินจากาการขาย สต้อกน้ำมันสินค้า เป็นต้น - สรรหา จ้างงาน สอนงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนา ตรวจสอบผล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกองค์กร ส้างความสัมพันธกับผู้ร่วมธุรกิจ ผู้เช่า ผู้ให้เช่า สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสถานีบริการน้ำมัน ESSO ภายในจังหวัด (ภาคอีสาน) กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ ขอนแก่น อุดรธานี (ภาคตะวันออก) ชลบุรี ระยอง ปราจีน (ภาคกลาง) กรุงเทพฯ ปริมณฑล สมุทรปราการ หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (อายุเกินแต่มีประสบการณ์ รับพิจารณาเข้าสัมภาษณ์)2.- วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขา บริหารสาขาที่เกี่ยวข้อง (บริษัท Training จัดฝึกอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน)3.- สามารถปฏิบัตงานต่างจัดหวัดได้4.- มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษษะการติดต่อประสานงานที่ดี มีใจรักบริการ5.- มีภาวะผู้นำ ทักษะในการสอนงน ซื่อสัตย์ สุจริต6.- หากมีประสบการณ์การบริหารสถานีบริการน้ำมันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ7.- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง (Microsoft Office)8.- ขับรถยนต์ จักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่( มีประสบการณ์ มีพาหนะเป็นของตัวเอง ได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ)9.หมายเหตุ กรณี วุฒิไม่ถึง อายุเกิน 35 ปี แต่มีประสบกาณณ์ รับพิจารณาเข้าสัมภาษณ์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ทุกจังหวัด สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการที่พักอาศัย - บริษัทฯ จัดหาที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ตั้งแต่เริ่มฝึกอบรม (ตาที่บริษัทกำหนด) สวัสดิการด้านชีวิตสุขภาพ - ค่ารักษาพยาบาล ส่วนเกินประกันสุขภาพ(พนักงานครอบครัว) 30,000บาท/ปี - ประกันกลุ่ม Group Insurance - ประกันชีวิต อุบัตเหตุ ทุพพลภาพ ทุนประกัน 70,000 - 1,500,000 - ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน IPD, ผู้ป่วยนอก OPD (พนักงานครอบครัว) 800 - 1,200 /วัน - ค่าทันตกรรม ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 3,000บาท /ปี - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือ - เงินช่วยเหลือค่าสมรส 2,500 -4,000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าคอลอดบุคตร 6,000 -7,000 บาท - เงิช่วยเหลือกรณีมณกรรม (พนักงานแลครอบครัว) 4,000 - 12,000 บาท สวัสดิการด้านอื่นๆ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทสมบท 5 -10 % - สวัสดิการกู้บืเงินเพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) Rate พิเศษ - เครื่องแบบพนักงาน - ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบสันประจำปี(ตามเงื่อนไขของบริษัท) - ฝึกอบรมทั้งภายในภายนอกบริษัท - ทอ่งเที่ยว งานรื่นเริงประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-1687688]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว 0909926903 อาร์


ทุกจังหวัด