Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการฝ่ายขาย


ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สาขาตลาดวโรรส)
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
27 มกราคม 2563


จำนวน

5 อัตรา


ระดับเงินเดือน

15,000-30,000
ลักษณะการทำงาน
- ดูแลด้านการสรรหาทีมงานใหม่ บริหารงานในองค์กรหมวดงาน
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชายหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป2.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป3.มีประสบการณ์ด้านการวางแผน การสรรหางานในองค์กร4.เป็นตัวแทนของบริษัทชั้นนำที่มีความต้องการขึ้นสู่ตำแหน่งแต่ไม่ได้รับโอกาส5.มียานพาหนะเป็นของตนเอง6.เงินเดือนประจำตำแหน่ง 30,000


เชียงใหม่