Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี


ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท มนตรีสอบบัญชีกฎหมาย จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน ทดลองงาน 14,000 บาท บรรจุ 15,000 บาท ลักษณะการทำงาน - ตรวจสอบบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วน - ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ - ทำบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป พร้อมปิดบัญชีจัดทำงบการเงิน - จัดทำกระดาษทำการ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - คำนวณ กรอกแบบรายการเพื่อเสียภาษี - ประสานงานกับลูกค้า - เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการสอบบัญชี2.ไม่จำกัดเพศ3.บุคลิคดี กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ4.มี่ความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์5.พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา6.ช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ7.สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี8.สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ปีละประมาณ 5 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ไปเป็นคณะ)9.หากสามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีเงินเพิ่มพิเศษคิดตามระยะทาง) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,บางพลัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม เงินเดือนขั้นต้น 15,000 บาท ทดลองงาน 3 เดือน ๆ ละ 14,000 บาท สวัสดิการผลประโยชน์ตอบแทนอื่น - ค่าล่วงเวลา - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเบี้ยขยัน - ค่าชุดฟอร์ม - ขึ้นทะเบียนฝึกงานเพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ได้ -ได้ On the job trainning กับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นอาจารย์สอนหนังสือระดับปริญญาตรี โท เอก รวม 4 คน - ได้ On the job trainning กับผู้สอบบัญชีอาวุโสหลายคน - ได้สั่งสมประสบการณ์เพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภาษี (Tax Auditor) เป็นประสบการณ์สำหรับการทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ขึ้น จัดตั้งสำนักงานบัญชีเป็นของตนเอง วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-8660278, 081-8587735, 090-9498999]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน


กรุงเทพมหานคร