Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ


ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 25,000-30,000 ลักษณะการทำงาน 1.ดูแลให้โครงการทั้งหมดดำเนินการอย่างถูกต้อง คุ้มค่า ทันเวลา สอดคล้องกับข้อกำหนดของโปรเจคมาตรฐานด้านคุณภาพ 2.ปรับปรุงระบบการจัดการ กระบวนการ แนวปฏิบัติที่ดี 3.วางแผนกำกับประสานงานการดำเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการ 4.รับผิดชอบในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิผล ผลกำไรผ่านการใช้วิธีการกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 5.จัดการทีม ผู้จัดการโครงการผู้บังคับบัญชาสายตรง 6.ปรับปรุงกระบวนการนโยบายเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 7.ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงช่วยในการพัฒนาแผนกลยุทธ์สำหรับกิจกรรมการดำเนินงาน หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีทัศนะคติที่ดี2.สามารถใช้โปรแกรมไลน์ Ms Office ได้ดี3.มีความตั้งใจที่จะทำงานให้เสร็จตามแผน 4.ทักษะในการสื่อสารที่ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี5.รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้6.มีความรับผิดชอบสูง สามารถรับแรงกดดันได้7.วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา8.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ถ้ามีใบรับการการสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ9.มีประสบการณ์การด้านวิจัยตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ประกันสังคม 2. วันหยุดตามกฏหมาย 3. ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม สมัครผ่าน Jobthaiweb เท่านั้น


กรุงเทพมหานคร