Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หัวหน้างานกิจกรรม จังหวัดลงขลา


หัวหน้างานกิจกรรม จังหวัดลงขลา สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม จังหวัดลงขลา ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร ลักษณะการทำงาน 1. ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพ 2. ทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ โดยให้เจ้าหน้าที่ DIC มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรภาคี เครือข่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 4. ติดตาม สนับสนุน ทั้งด้านวิชาการการปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้จัดการพื้นที่ 5. เข้าร่วมการประชุม/อบรม การดำเนินกิจกรรม ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2.- มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ 3.มีประสบการการทำงาน เป็นหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป4.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สงขลา สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี *เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-7316532-3 # 401]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงเปิดวันนี้ -31 มีนาคม 2563


สงขลา