Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานขาย


พนักงานขาย ตำแหน่ง:พนักงานขาย-ขายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเช่นเครื่องกลึง,มิลลิ่ง,เจียร,เจาะ,เครื่องฉีดพลาสติกฯลฯโดยทางบริษัทฯจะมีการอบรมการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรฯลฯให้กับฝ่ายขายได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆก่อนออกตลาดจริงกรุงเทพมหานครเงินเดือนตามข้อตกลงเพศชาย-หญิงอายุปีขึ้นไปวุฒิปวช.ขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มีเงินเดือนประจำมีค่าพาหนะให้วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯคุณอัจฉราเทียนทรัพย์บริษัทปั้นวัฒนาจำกัดถ.จรัญสนิทวงศ์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโทร:---ต่อ:--:pangrouppanvatana.com,panvatana.groupgmail.com:www.panvatana.com


กรุงเทพมหานคร