Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการ ประจำร้าน KingKong Phone สาขาโลตัส จอมทอง


ผู้จัดการ ประจำร้าน KingKong Phone สาขาโลตัส จอมทอง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการ ประจำร้าน KingKong Phone สาขาโลตัส จอมทอง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 12,000-20,000 ลักษณะการทำงาน ลักษณะของงาน ผู้จัดการร้าน 1.บริหารร้าน ดูแลดิสเพลย์สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ดูแลความเป็นระเบียบสวยงามในร้านหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ 2.ประสานงานกับศูนย์การค้า สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 3.บริหารสินค้าหน้าร้านสินค้าคงเหลือ สอนงานกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย 4.สร้างรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 5.รายงานยอดขายยอดสินค้าคงเหลือ ผลการดำเนินงานของร้าน ข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา ปรับปรุงผลงานของพนักงานของร้านให้อยู่ในระดับที่ดี 6.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย รายงานอื่นเสนอตามกำหนดการ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35ปี2.วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย 1 ปีในธุรกิจค้าปลีก มีประสบการณ์ขายสินค้าIT อย่างน้อย1ปี4.สามารถบริหารยอดขายผลิตภัณฑ์ภายในร้าน5.มีทักษะในการสือสารที่ดี มีภาวะผู้นำรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น6.สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี7.มีความรู้เกี่ยวกับ Smartphone,Tablet อุปกรณ์ต่อพ่วง IT ฯลฯ9.สถานที่ปฎิบัติงาน KingKong Phone สาขาโลตัส จอมทอง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ประกันสุขภาพกลุ่ม คุ้มครองทุกกรณี (IPD / OPD / อุบัติเหตุ) 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน 4. โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี 5. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ) 6. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (กีฬาสี / งานเลี้ยงประจำปี / กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ) 7. ตรวจสุขภาพประจำปี 8. ปฏิบัติงานวันจันทร์


เชียงใหม่