Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


แม่บ้าน


แม่บ้าน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ตำแหน่ง แม่บ้าน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มีนาคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ลักษณะการทำงาน ดูแลทำความสะอาด อาคารสถานที่ ดูแลความเรียบร้อย ดูแลห้องน้ำให้สะอาดตามที่รับมอบหมาย หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร .ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม..มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มนุษย์สัมพันธ์ดี.ขยัน อดทน มีไหวพริบการสื่อสาร ได้เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักการทำงานเป็นทีม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ดุสิต จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ประกันกลุ่ม - เครื่องแบบพนักงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - สิทธิในการซื้อเวชสำอางในราคาพนักงาน - สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ การผ่าตัดในราคาพนักงาน - สิทธิเบิกค่าเดินทาง - สิทธิในการยื่นเรื่องขอทำศัลยกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) - โบนัสประจำปี ค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลประกอบการ) - สิทธิกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน - สิทธิในการขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ทั้งภายในนอก บริษัทฯ) - สิทธิในการศึกษาดูงานทั้งใน ต่างประเทศ (บางตำแหน่ง) -กองทุนฌาปนกิจศพ (ให้แก่ครอบครัวพนักงาน) วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม hr.mtp masterpiecehotpitalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร