Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Laboratory Manager


Laboratory Manager บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมธโธดอลโลจี จำกัด ตำแหน่ง Laboratory Manager ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 40000 ลักษณะการทำงาน 1.รักษาประสิทธิภาพของห้องคลีนรูม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 2.ประเมินอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการจัดหา ซ่อมแซมร่วมกับทีมห้องปฏิบัติการ 3.เขียนขั้นตอนการปฏิบัติ (Work Instruction) ในการทำงานร่วมกับทีมห้องปฏิบัติการ 4.พัฒนาองค์ความรู้กระบวนการผลิตของสารสกัดพลาเซนต้า เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอาหารยา 5.ออกแบบ แบบฟอร์มต่างๆเพื่อบันทึกกระบวนการผลิต การตรวจสอบการปนเปื้อนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอาหารยา 6.ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เพื่อการรักษา สามารถดำเนินการตรวจสอบความสะอาดปราศจากเชื้อ ความปลอดภัย การเตรียมเซลล์ส่งตรวจคุณลักษณะ การปนเปื้อนต่างๆ รวมทั้งการเตรียมเซลล์ส่งตรวจโครโมโซม (ในกรณีที่ทีมไม่สามารถปฏิบัติการได้ มีปัญหา) 7.เตรียมเซลล์ สารสกัดพลาเซนต้าเพื่อส่งให้แพทย์ เพื่อใช้ในทางคลินิก (ในกรณีที่ทีมไม่สามารถปฏิบัติการได้) 8.ติดตามประเมินคุณภาพของเซลล์ สารสกัดพลาเซนต้า รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย ความสะอาดความปลอดภัยด้านต่างๆ ความสะอาดปราศจากเชื้อให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนจำหน่าย 9.วิจัยพัฒนาการประยุกต์ใช้ในการรักษาของผลิตภัณฑ์เซลล์สารสกัดพลาเซนต้า เพื่อความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาส่งเสริมการขาย รวมทั้งเขียน Manuscript ตีพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่ 10.จัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาด้วยเซลล์ สารสกัดจากพลาเซนต้าในทางคลินิก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ให้กับทีมห้องปฏิบัติการทีม Sales & Marketing 11.ให้คำปรึกษาแก่แพทย์จากคลินิกต่างๆที่เป็นลูกค้าในการสร้างโปรแกรมการรักษา ในด้านความรู้ความปลอดภัยของเซลล์ สารสกัดจากพลาเซนต้า รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการรักษาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 12.วางแผนให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาการด้านเซลล์เพื่อการรักษา สารสกัดพลาเซนต้า องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขาย ให้แก่ทีม Sales & Marketing 13.จัดทำเอกสารแนบคำแนะนำในการปฏิบัติในการใช้ไปกับผลิตภัณฑ์เซลล์สารสกัดพลาเซนต้า 15.ประเมินผลติดตามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 16.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี คุณสมบัติผู้สมัคร 1.การศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง2.มีประสบการณ์ทางด้านเพาะเลี้ยงเซลล์ (มนุษย์ สัตว์ พืช) เคยทำวิทยานิพนธ์ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ3.สามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาต่างๆ ของห้องปฎิบัติการได้อย่างเหมาะสม4.สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้5.มีความอดทนซื่อสัตย์ สุจริต6.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จตุจักร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - เงินโบนัสตามผลงาน วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม numint27 lifebalancemetโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-1179465]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน


กรุงเทพมหานคร