Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


วิศวกรโยธา


วิศวกรโยธา บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้ง การใช้ การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกระบบสาธารณสุขอื่นๆ พิจารณาโครงการ ทำงานสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง สำรวจประเมินลักษณะ ความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ ทางบก ทางน้ำเพื่อพิจารณาว่าจะมีผลต่อโครงการอย่างไรบ้าง สำรวจดูพื้นผิวดินใต้ผิวดินว่าจะมีผลต่อการก่อสร้างอย่างใด เหมาะสมที่จะรองรับ สิ่งก่อสร้างเพียงใด ปรึกษา หารือในเรื่องโครงการกับผู้ชำนาญงานสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรช่างกล วางแผนผังรากฐาน ท่อสายไฟ ท่อต่างๆ งานพื้นดินอื่นๆ คำนวณความเค้น ความเครียด จำนวนน้ำ ผลอันเนื่องมาจากความ แรงของลมอุณหภูมิ ความลาด เหตุอื่นๆ เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง จัดทำประมาณการวัสดุประมาณการราคา เลือกชนิดของเครื่องมือขนย้ายดิน เครื่องชักรอก เครื่องจักรกล เครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง จัดทำตารางปฎิบัติงานควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามวางไว้ ทดสอบ ตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่า ใหม่ ตลอดจนวางแผนจัดระบบงานซ่อม หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา2.เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัด มีประสิทธิภาพมากขึ้น3.มีวิสัยทัศน์ สนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณของวิศวกร4.มีความอดทนเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็น มีความคิดสุขุม5.มีลักษณะเป็นผู้นำ ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานได้7.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ทุกจังหวัด วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-9986033]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


ทุกจังหวัด