Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ฝ่ายตรวจสอบของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ


ฝ่ายตรวจสอบของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ ตำแหน่ง ฝ่ายตรวจสอบของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มีนาคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สำนักงานใหญ่) ด้วยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สำนักงานใหญ่)มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบ ของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จำนวน อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง.หากได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้.มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปี.ประสานงานติดต่อกับหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดี.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว.หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว ได้รับการยกเว้น ตาม พรบ.การรับราชการทหาร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน - หลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา - รูปถ่ายขนาด นิ้ว จำนวน รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ปี - หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่นๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ - ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานท่านใดสนใจมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง E mail adminfid.or.th ส่งจดหมายสมัครงานมา อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สำนักงานใหญ๋)เลขที่ / ชั้น อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข -- -- ภายในวันที่ มีนาคม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fid.or.th


กรุงเทพมหานคร