Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ฝ่ายตรวจสอบของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ


ฝ่ายตรวจสอบของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ ตำแหน่ง ฝ่ายตรวจสอบของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 มีนาคม 2563 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สำนักงานใหญ่) ด้วยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สำนักงานใหญ่)มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบ ของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง2.หากได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ3.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้4.มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี5.ประสานงานติดต่อกับหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดี6.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว7.หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว ได้รับการยกเว้น ตาม พรบ.การรับราชการทหาร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน - หลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี - หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่นๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ - ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) - หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-3240710-9]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานท่านใดสนใจมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเอง E mail [email protected] ส่งจดหมายสมัครงานมา อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สำนักงานใหญ๋)เลขที่ 75/6 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02 -354-1587 0-2202-3686 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fid.or.th


กรุงเทพมหานคร