Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ธุรการ (แผนกตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สิน) ประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร


เจ้าหน้าที่ธุรการ (แผนกตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สิน) ประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (แผนกตรวจสอบเอกสารทรัพย์สิน) ประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 มีนาคม 2563 จำนวน - อัตรา ระดับเงินเดือน 9,600 ลักษณะการทำงาน 1. จัดการงานด้านเอกสาร 2. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 3. สำรวจจัดเก็บทรัพย์สิน จำพวก โต๊ะ เก้าอี้ คอมฯ 4. ตรวจสอบเอกสารการจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชี 5. บันทึกข้อมูลในระบบการจำหน่ายทรัพย์สิน 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ / วัน เวลา ปฏิบัติงาน


กรุงเทพมหานคร