Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หัวหน้าบัญชีด้านจ่าย


หัวหน้าบัญชีด้านจ่าย บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าบัญชีด้านจ่าย ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มีนาคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ,-, บาท ลักษณะการทำงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนการลงบันทึกข้อมูล พร้อมรวบรวมจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อใช้ในการอ้างอิงตรวจสอบ -ดำเนินการลงบันทึกทางด้านบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามเวลาที่กำหนด -ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล -รวบรวม จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี เพื่อดำเนินงานทางด้านบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน -ดำเนินการบันทึกรายการภาษีซื้อ-ขายลงในระบบทางบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อใช้ในการจัดทำภาษีส่งแก่สรรพากร -ดำเนินการจัดทำเอกสารในการยื่นรายการภาษีต่างๆ เพื่อนำส่งให้กรมสรรพาพรได้อย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด -ตรวจสอบข้อมูลสต๊อก การเคลื่อนไหวของสินค้าตามแผนงานที่กำหนด เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง -จัดทำบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ถาวร การคำนวณค่าเสื่อมราคา เพื่อให้มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชี -รวบรวม สรุปข้อมูล จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงานทางบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ -รวบรวม จัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้ Auditor ตรวจสอบประจำปี -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกให้เป็นไปด้วยความราบรื่น หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน.มีประสบการณ์การในงานด้านบัญชี-จ่าย ด้านอื่นๆ มาอย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office Express ได้เป็นอย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในการทำงานเป็นอย่างดี.มีทัศนคติที่ดีต่องานเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้.ปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ดุสิต จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ประกันชีวิตกลุ่ม - เครื่องแบบพนักงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - สิทธิในการซื้อเวชสำอางในราคาพนักงาน - สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ การผ่าตัดในราคาพนักงาน - สิทธิเบิกค่าเดินทาง - สิทธิในการยื่นเรื่องขอทำศัลยกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) - โบนัสประจำปี ค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลประกอบการ) - สิทธิกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน - สิทธิในการขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ทั้งภายในนอก บริษัทฯ) - สิทธิในการศึกษาดูงานทั้งใน ต่างประเทศ (บางตำแหน่ง) - กองทุนฌาปนกิจศพ (ให้แก่ครอบครัวพนักงาน) วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม hr.mtp masterpiecehotpitalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร