Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ


เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 17 มีนาคม 2563 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน ดูแลตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด หมวดงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ สามารถเซ็นรับรองรายงาน จป.ว ได้2.มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความคิดเชิงวิเคราะห์ , ปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้3.สามารถทำงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี, กระบี่ ,ภูเก็ต ,ชุมพรอุดรได้4.ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (เวลา 0800


สุราษฎร์ธานี