Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Samsung Experience Shop Assistant(SESA)ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา Central มหาชัยรายได้เฉลี่ย 30000ติดต่อพี


Samsung Experience Shop Assistant(SESA)ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา Central มหาชัยรายได้เฉลี่ย 30000ติดต่อพี่บุ๋ม 0614194284 บริษัทจัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง Samsung Experience Shop Assistant(SESA)ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา Central มหาชัย*รายได้เฉลี่ย 30,000+*ติดต่อพี่บุ๋ม 0614194284 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 30 มีนาคม 2563 จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ลักษณะการทำงาน


สมุทรสาคร