Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานขับรถ


พนักงานขับรถ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 9 เมษายน 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ลักษณะการทำงาน 1.รับ-ส่งเอกสาร สินค้า ของ ตามที่รับมอบหมายทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ รวมถึงการเดินเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลพาหนะให้มีความพร้อมในกาารปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย 3.ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเหมาะสมทันเวลา 4.ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในแผนกฯเพื่อความพร้อมในการบริการ 5.รับส่งผู้บริหาร ลูกค้า แขกของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6.ขับรถส่งสินค้า อื่นๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีความรอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล ต่างจังหวัด รวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆ รอบรู้วิธีการหาเส้นทาง2.มีความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการติดต่อประสานงาน สื่อสารได้ดี3.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ มีมารยาทในการขับรถ ไม่ผิดกฎจราจร เกิดอุบัติเหตุ4.กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีประสบการณ์ในการรับ-ส่งเอกสาร อย่างน้อย 3 ปี5.มีความละเอียด รอบคอบ อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ รับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี6.มีความซื่อสัตย์สุจริต7.จบมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่าขึ้นไป8.มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป9.เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม -ประกันสังคม -ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจำปี -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -พักผ่อนประจำปี -เงินค่าตอบแทนพิเศษ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม Future-Medical-Supply-1445571768994740โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5277545-8 ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน


นนทบุรี