Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน ลาดยาว จตุจักร (ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ VDO


จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน ลาดยาว จตุจักร (ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ VDO Call E-Mail) บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง จนท.ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อหน่วยงาน ลาดยาว จตุจักร **(ช่องทางการสมัคร ทาง / VDO Call / E-Mail) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 เมษายน 2563 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 10,500 ลักษณะการทำงาน -ตรวจวัดไข้ คัดกรองผู้ที่มาติดต่อหน่วยงาน -อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย หมวดงาน งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานรักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีสัญชาติไทย2.มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวช. เทียบเท่า กรณีที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ขอให้ระบุว่า ผู้รับจ้างยินดีรับ ค่าจ้างตามที่การประปานครหลวงกำหนด3.มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 40 ปี หากเป็นเพศชายตั้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร4.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับตวามผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ พันโทษแล้วเกิน 5 ปี5.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงออกจากราชการ ออกจากงาน ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกพักงาน ถูกสั่งให้ออกจากราชการออกจากงานไว้ก่อน จากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ6.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตรเฟือน ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง7.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี8.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย9.พนักงานที่เข้าทำงานต้องแต่งกายเรียบร้อย -เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงสเลคสีดำ (ชาย) -เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีดำ (หญิง) สวมหน้ากาก ถุงมือยาง (เตรียมมาเอง) ถุงมือยางถ้าไม่มีอนุโลมได้ แต่หน้ากากต้องใส่ตลอดเวลที่ปฏิบัติงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จตุจักร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม etemm2019โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ ติดต่อ 06-2245-3207,06-4634-4043,09-6941-7402]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ทางบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สมัครเป็นอันอับแรก ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาด Covid-19 ตามนโยบาย Social Distancing เพื่อให้สามารถบริการผู้สมัครได้ตามปกติท่านสามารถสมัครงานได้ผ่าน ทาง e-mail เท่านั้น ทางเจ้าหน้าที่จะมีการนัดสัมภาษณ์ผ่านทาง VDO Call / ทาง สามารถติดต่อลงทะเบียนนัดสัมภาษณ์งานได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ รับสมัครด่วน สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทาง คุณชีวานันท์ 06-2245-3207 คุณมัณฑนา 064-634-4043 คุณนิชกานต์ 09-6941-7402 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230 รับสมัครผ่าน E-mail [email protected]


กรุงเทพมหานคร