Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


จนท.ตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ ถ.นางลิ้นจี่ เขตสาทร(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ VDO Call


จนท.ตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ ถ.นางลิ้นจี่ เขตสาทร(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ VDO Call E-Mail) บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด ตำแหน่ง จนท.ตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ ถ.นางลิ้นจี่ เขตสาทร**(ช่องทางการสมัคร ทาง / VDO Call / E-Mail) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 29 เมษายน 2563 จำนวน 5 อัตรา ระดับเงินเดือน 10,150 ลักษณะการทำงาน -ตรวจวัดไข้ คัดกรองผู้ที่มาติดต่อหน่วยงาน -อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย หมวดงาน งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานรักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชายเพศหญิง2.วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวช. เทียบเท่า3.มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 40 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 4.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ พันโทษแล้วเกิน 5 ปี5.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงออกจากราชการ ออกจากงาน ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกพักงาน ถูกสั่งให้ออกจากราชการออกจากงานไว้ก่อน จากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ6.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟันเฟือน ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง7.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี8.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 07.30 - 15.30 น.9. สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง พร้อมเริ่มงานทันที เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายแรงงาน วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม etemm2019โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ ติดต่อ 06-2245-3207,06-4634-4043,09-6941-7402]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงทางบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สมัครเป็นอันอับแรก ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาด Covid-19 ตามนโยบาย Social Distancing เพื่อให้สามารถบริการผู้สมัครได้ตามปกติท่านสามารถสมัครงานได้ผ่าน ทาง e-mail เท่านั้น ทางเจ้าหน้าที่จะมีการนัดสัมภาษณ์ผ่านทาง VDO Call / ทาง สามารถติดต่อลงทะเบียนนัดสัมภาษณ์งานได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ รับสมัครด่วน สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทาง คุณชีวานันท์ 06-2245-3207 คุณนิชกานต์ 09-6941-7402 คุณมัณฑนา 064-634-4043 (หากไม่รับสายทันที จะโทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230 รับสมัครผ่าน E-mail [email protected]


กรุงเทพมหานคร