Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เลขาผู้บริหาร


เลขาผู้บริหาร บริษัท สแคฟแท็คซ์ อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด ตำแหน่ง เลขาผู้บริหาร ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 6 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน 1. มีความรอบรู้เข้าใจในธุรกิจของบริษัท 2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 3. ดูแลจัดการแผนการทำงานติดตามงานของผู้บริหาร 4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน ภายนอกบริษัท 6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หมวดงาน เลขานุการ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.คุณต้องมีใจรักในองค์กร ซื่อสัตย์สุจริตต่อความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย2.คุณต้องมีความรับผิดชอบสูง3.คุณต้องสามารถรักษาความลับของบริษัทได้อย่างดี4.คุณต้องกระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ5.คุณต้องไม่มีพฤติกรรมในทางที่เสื่อมเสียภาพลักษณ์ ไม่ขายศักดิ์ศรีบนหน้าที่เลขานุการ6.คุณต้องเป็นคนตรงต่อเวลา7.คุณต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในองค์กรนอกองค์กรด้วยความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี8.วางแผนเป็นผู้คอยเตือนตารางนัดต่าง ๆ ให้กับผู้จัดการหัวหน้างานของคุณรับทราบในแต่ละวัน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ระยอง สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ประกันสังคม 2. สวัสดิการต่างๆ 3.โบนัสประจำปี 4.เบี้ยขยัน 5.ตามข้อตกลงของบริษัท 6.ท่องเที่ยวประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม oil0877375275โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [061-4236642]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


ระยอง